Johan Gabriel Collin

Född:1761-04-21 – Julita församling, Södermanlands län
Död:1825-02-25 – Stockholms stad, Stockholms län

Optiker, Instrumentmakare


Band 08 (1929), sida 730.

Meriter

1. Johan Gabriel Collin, f. 21 apr. 1761 i Julita församling, d 25 febr. 1825 i Stockholm. Föräldrar: trädgårdsmästaren Erik Collin och Hebla Olofsdotter. Genomgick Strängnäs trivialskola och gymnasium; student i Uppsala 25 okt. 1782; inskriven i fil. fakulteten vid universitetet 18 nov. 1782. Innehade informatorsbefattningar; auskultant i bergskollegiet 29 nov. 1786 med villkor av vederbörliga examinas avläggande för vidare befordran utom den mekaniska vägen; erhöll av kommerskollegiet privilegium på tillverkning av vävskedar (ritter för sidentaftfabrikationen) 17 sept. 1788; etablerad optisk instrumentmakare i Stockholm 1793; Vetenskapsakademiens instrumentmakare 20 febr. 1793 med 2,000 rdr i »pension» eller lön. LVA 1812.

Gift 1789 med Maria Sofia Enhörning, f. 29 aug. 1767, d 24 dec. 1838, dotter till kyrkoherden i Tuna, Tunaberg och Bergshammar, kontraktsprosten Karl Enhörning.

Biografi

I Vetenskapsakademiens protokoll liksom i samtidens vetenskapliga litteratur och senare utgivna brev och memoarer namnes C. ofta som den för sin konstskicklighet och arbetsprecision utomordentlige mekanikern och instrumentmakaren, känd vida utöver landets gränser. Redan som skolgosse lär han ha förtjänat sitt uppehälle genom att tillverka och reparera klockor. Sedan tyckes han under många umbäranden ha strävat sig fram som informator och mekaniker samt lär under H. Holmboms ledning ha utbildat sig till optiker, tills han efter dennes död i egenskap av akademiens instrumentmakare fick en i viss mån bättre ställning (1793).

C. konstruerade bland annat en distansmätare, som kom till allmän användning i armén, och hans förbättrade uppsättningsinstrument för kanoner och mörsare infördes vid artilleriet. År 1802 erhöll han anslag av offentliga medel för att tillverka en sjökikare, avsedd att användas för mätningar och undersökningar av havsbotten (K. brev 31 mars), men detta instrument blev aldrig fullbordat. På sin tid beryktade voro hans stora, för brukssocieteten konstruerade våg med en känslighet av två milliondelar vid ett lispunds belastning och en mikrometer av utomordentlig precision. Vetenskapsakademien äger i sitt museum ett flertal ännu användbara, av C. förfärdigade instrument, vilka visa, att samtiden ej saknade grund för sin höga uppskattning av hans förtjänster som instrumentmakare. Sitt mest anmärkningsvärda uttryck fick denna uppskattning, då C. 1812 erhöll ledamotskap i akademien. Som motivering för invalet anfördes, att han vid sidan av en omfattande bildning i andra ämnen »har sig bekant nästan allt vad i optiken, glassliperiet och glasmakeriet är skrivet och skapande snille, som vågar nya företag».

Författare

Sv. Oden.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter


Tryckta arbeten

Tryckta skrifter: Beskrifning öfver ett nytt sätt att i en vanlig svarf-stol med hjul förfärdiga dref och hjul till ur och flera behof (VA Handl., 1812, s. 271^278).— Ett medel, hvarigenom en del, som äro angripne af grå starren, i det längsta kunna bibehålla en någorlunda hjelplig syn (ibid., 1814, s. 13—16).

Källor och litteratur

Källor: Bergskoll. prot. samt dess brev och suppliker 1786; kommerskoll, prot. 26 juni och 16—17 sept. 1788 samt biographica, allt i RA.; bouppteckning, Stockholms rådhusarkiv. — Levnadsteckningar i VA Handl. 1825 och, på grundval av meddelanden av sonen J. G. Collin d. y., i Sv. biogr. lexikon, N. F., 3 (1859—60); J. A. Almquist, Bergskollegium (1909); Jac. Berzelius, Själfbiogr. anteckningar, utg. genom H. G. Söderbaum (1901); J. C. Poggen-dorff, Biogr.-liter. HandwörterbucK zur Geschichte der exacten Wissenschaften, 1 (1863).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Gabriel Collin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/14933, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. Oden.), hämtad 2021-01-16.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:14933
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Gabriel Collin, urn:sbl:14933, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sv. Oden.), hämtad 2021-01-16.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se