Erdmann, släktBand 14 (1953), sida 23.

Biografi

Erdmann, släkt. Släkttraditionen uppger, att familjen skulle härstamma från en överste Friedrich Erdmann, som tjänstgjort i Gustav II Adolfs armé. I rullorna för dåtidens svenska regementen förekommer ingen person med detta namn. Därest uppgiften är riktig, är enda möjligheten den, att Friedrich Erdmann har tjänstgjort vid eller varit chef för något värvat tyskt regemente. Icke heller ha några andra spår efter någon Friedrich Erdmann kunnat anträffas i svenska arkiv. Släktens förste säkert kände stamfader var köpmannen i Wismar David Daniel Friedrich Erdmann (f. 1751, d. 1833), vilken blev fader till grosshandlaren och skeppsredaren Joachim Friedrich Ehregott E. (f. 1778, d. 1823), som 1800 inflyttade till Stockholm. Dennes halvbror Victor Adolph E. (f. 1793, d. 1863) var köpman och senator i Wismar; den tyska ättegrenen utgick i Wismar med en hans son 1919. – J. F. E. E:s son var geologen och mineralogen professor Axel Joachim E. (E. 1), fader till geologen fil. doktor Edvard E. (E. 2) och till språkforskaren professor Axel E. (E. 3); son till Edvard E. är landskapsmålaren Olof Axel Ferdinand E. (f. 1873). Brorsons son till professor A. J. E. var skriftställaren och journalisten Nils Axel Fredrik E. (E. 4).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Personregister till rullor, KrA. – Sv. släktkalendern, 10, 1930, utg. av G. Elgenstierna (1929).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erdmann, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15320, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15320
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erdmann, släkt, urn:sbl:15320, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se