Oscar Reinhold Ericson

Född:1845-04-03 – Sankt Pers församling (Vadstena lands), Östergötlands län
Död:1928-09-03 – Hedvig Eleonora församling, Stockholms län

Skriftställare, Tidningsredaktör, Journalist, Översättare


Band 14 (1953), sida 69.

Meriter

Ericson, Oscar Reinhold, f. 3 april 1845 i Sankt Pers sn (ög.), d. 3 okt. 1928 i Stockholm (Hedv. El.). Föräldrar: nämndemannen Eric Magnus Andersson och Christina Catharina Germundsdotter. Elev vid Vadstena elementarläroverk 1855; redaktionssekreterare i Östgöta Correspondenten aug. 1870–maj 1881; Pariskorrespondent till flera Stockholms- och landsortstidningar juni 1881–okt. 1887; redaktör av Köpings Posten 1887–89 (utgivningsbevis 29 okt. 1887–1 mars 1889), av Gefleborgs Läns Tidning 1889–95 (utgivningsbevis 28 maj 1889), av Söderköpings Tidning 1895–98 (utgivningsbevis 23 okt. 1895–31 dec. 1898), av Borås Tidning och Westgöten 1899–1911 och av Borås kommunalblad 1904–11. Skriftställare och översättare.

G. 11 okt. 1890 i Gävle m. Bertha Axelina Brolinson, f. 15 april 1868 där, dotter av sjökaptenen Carl Axel Alfred Brolinson och Anna Sofia Meurth.

Biografi

Reinhold E. var tidningsman och uppträdde gärna under växlande signaturer. En viss grad av anonymitet vilar också över hans tidigare levnad. Den journalistiska ekluten genomgick E. under ett decennium som redaktionssekreterare vid Östgöta Correspondenten. Efter denna lärotid sökte sig E. utrikes och verkade sex år i Paris som korrespondent till Aftonbladet, Vårt land, Svenska Dagbladet samt landsortstidningarna Norrköpings tidning och Östgöta Correspondenten. Därunder hann E. även att vara utgivare av »Eos. Tidskrift för svensk och utländsk skönliteratur» (1885). Sin huvudsakliga journalistiska gärning kom E. att utföra i Borås, men efter tolv år som redaktör för Borås Tidning levde han som fri litteratör.

Som sina specialintressen har E. en gång i en matrikel uppgivit: skönlitteratur, naturvetenskap och reseskildringar. Synbarligen var det naturvetenskapen, som låg E. mest om hjärtat, ty i sina skildringar av den svenska faunan har han skapat fullt levande bilder av framför allt den svenska fågelvärlden. De offentliggjordes först i olika landsortstidningar och väckte där så stort intresse, att den anonyme författaren animerades att sammanställa dem i bokform, »Fågelkåserier af Regulus (Reinhold Winter)», 1–2 (1906–07). Syftet med dessa anger E. i förordet vara pedagogiskt, »att rikta särskilt ungdomens uppmärksamhet på våra trädgårdars, lundars, skogars, fälts och vattens vackra, vingade inbyggare, deras liv och egendomligheter», ett program som synes ha fått sitt gensvar genom den popularitet de under lång tid åtnjöto. Genom stilens livfullhet fängslade de små skisserna lätt den ungdomlige läsaren, men en senare tid med nya stilideal har kanske svårare att helt uppskatta en sådan parallellisering som: »I Sveriges fågelfauna intager 'ätten' Trast samma rum som ätten Brahe bland grevliga släkter på svenska riddarhuset: den är nr 1» – förutom hans vitsar och anekdoter. Men E. förmådde dock att ställa fågelvärlden i ett organiskt sammanhang med människan och naturen, och som en underton går hans känsla för fåglarnas rätt att finnas till och vara till glädje och nytta. Dessa studier kompletterade E. med en samling uppsatser om Nordens i vilt tillstånd levande däggdjur, »Nordiskt djurgalleri» (1913).

Även som skönlitterär författare uppträdde E. genom ett stort antal noveller och romaner och då alltid under pseudonymen Reinhold Winter. De publicerades ofta som följetonger i E:s tidningar eller i samtida journaler och präglas inte av några större litterära ambitioner. Stilen är lätt kolportagemässig liksom ämnesvalet, där titlar som »Hildur. Ett blad ur kärlekens tragedi» (1908), »Spökrummet på Spiringe» (1906) och »Dal-Karin» (1904) äro signifikativa. Här fanns rum för E:s upplevelser av främmande miljöer, och i »Madeleines hemgift» (1887) hämtas stoffet från det parisiska borgarlivet, medan »Högt spel» (1893) närmast är en romantiserad reseberättelse från utlandet, som han lärt känna genom resor i Tyskland, England, Frankrike och Italien. Även som översättare var E. mycket verksamma genre som sitt eget skönlitterära författarskap.

Författare

Bengt Löw.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

E:s brev från Paris 1881–86 (M. 170 b) finnas i K. biblioteket.

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Farväl till fosterlandet [Dikt] (Sv. familj-journalen, Bd 10, 1871, s. 259; undert.: Beinhold Winter). — Fosterland. Af Reinhold Winter [Dikt] (ibid., Bd 11, 1872, s. 163; pseud.). — Framåt! [Dikt] (ibid., Bd 11, 1872, s. 215—216; undert.: Reinhold Winter). — Ett förfeladt lif. Konturteckning af Reinhold Winter (Förr och nu, Bd 4, 1873, sp. 679—683; pseud.). — "Vårbäcken [Dikt] (Sv. familj-journalen, Bd 12, 1873, s. 81; undert.: Reinhold Winter). — Det är vår [Dikt] (ibid., Bd 13, 1874, s. 139; undert.: Reinhold Winter). — Ett besök på Rigi. Af Reinhold Winter (Förr och nu, Bd 5, 1874, sp. 386—388, 405^07, 442—446; pseud.). — Min flamma [Dikt] (Sv. familjjournalen, Bd 13, 1874, s. 50; undert.: Reinhold Winter). — Sonetter. Af Reinhold Winter (ibid., Bd 13, 1874, s. 355; pseud.). — Vallflickan [Dikt] (ibid., Bd 13, 1874, s. 199; undert.: Reinhold Winter). — Arbetets ära [Dikt] (Förr och nu, Bd 6, 1875, s. 15; undert.: Reinhold Winter). — Från Bodensjön, Rhen och Schaffhausen. Af Reinhold Winter (ibid., Bd 6, 1875, s. 140—143, 155—160; pseud.). — Något om tidsskilnad (ibid., Bd 6, 1875, s. 102; undert: Reinhold Winter). — Stjernorps ruin (Sv. familj-journalen, Bd 14, 1875, s. 361—363; undert.: Reinhold Winter). — Varm vänskap [Dikt] (ibid., Bd 14, 1875, s. 78; undert.: Reinhold Winter). — östra stambanan Katrineholm—Nässjö. Efter Östgöta correspondenten. I/tnk. 1875.16 :o (3), 182 s. (Anon. tills. m. C. F. Ridder-stad enl. V. Millqvist, Publicistklubbens matrikel, 1901, s. 51.) — För högt upp. Saga (Förr och nu, Bd 7, 1876, s. 247—24S; undert.: Reinhold Winter). — Kinda kanal (Sv. familj-journalen, Bd 15, 1876, s. 137—139; undert.: Reinhold Winter). —¦ Purpur och lager. Ett reseäfventyr berättadt af Reinhold Winter. Sthm 1876. 98 s. (Pseud.) — Tvänne grafvar. (Ett vandringsminne.) (Förr och nu, Bd 7, 1876, s. 134—136; undert.: Reinhold Winter). — Wreta kloster (Sv. familjjournalen, Bd 15, 1876, s. 273—275; undert.: Reinhold Winter). — Frimärket. Skizz af Reinhold Winter (Förr och nu, Bd 8, 1877, s. 60—62, 78—79; pseud.). — En sommardag. Konturbild af Reinhold Winter. Link. 1878. 25 s. (Pseud.) — Vierwaldstättersjön. (Ett blad ur min dagbok.) (Sv. familj-journalen, Bd 18, 1879, s. 87—89; undert.: Reinhold Winter). — En verldsomseglare. Konturbild af Reinhold AVinter (ibid., Bd 19, 1880, s. 281—288; pseud.). — Hammarsmedens dotter. Konturbild af Reinhold Winter (ibid., Bd 20, 1881, s. 357—360; pseud.). — Redaktionens papperskorg (ibid., Bd 21, 1882, s. 201—204; undert.: Reinhold Winter). — En rik hustru. Roman af Reinhold Winter. Wadstena 1883. 296 s. (Bil. t. Wadstena läns tidn.) (Pseud.) — Nationalfåfänga och fosterlandskärlek. Reflexioner för dagen af Reinhold Winter (Ur dagens krönika, Arg. 3, 1883, h. %> s. 97—116; pseud.). — Brytningstid. Roman af Reinhold Winter. Norrk. 1885. 472, (2) s. (Pseud.) (Eos. Tidskr. för sv. och utländsk skönliteratur. H. 25—41.) — En fransk votivkyrka. [Sacré Coeur] (Förr och nu, NF, Bd 1, 1886, s. 526—532, 585—593; s. 585: Af Reinhold Win ter). — Acklimatisations-trädgården i Paris. För Förr och nu af Reinhold Winter (ibid., NF, Bd 2, 18ST, s. 183—187; pseud.). — Franskt badlif (Läsning för folket, NF, Bd 19, 1887, s. 221—235; undert.: Reinhold Winter). — Madeleines hemgift. Original-skiss ur parisiska borgarlifvet af Reinhold Winter. Gefle 1887. 40 s. (Pseud.) — Folket i Lindtorpet. Skiss af Reinhold Winter. Gefle 1890. 16 :o (1), 20 s. (Särtr. ur Gefleborgs läns tidn.; pseud.) — Sverige vaknar. Oscarsdagen i Gefle 1892. Gefle 1892. (4) s. (Undert: Reinhold Winter.) — Högt spel. Ett reseäfventyr, berättadt af Reinhold Winter. Gefle 1893. 256 s. (Särtr. ur Gefleborgs läns tidn.; pseud.) [Ny uppl.] Göteb. 1912. 1G0 s. (Omsl.: Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker af sv. förf. [29.]) (Pseud.) —Berättelser och skisser af Reinhold Winter. Sthm 1895. 216 s. (Pseud.) — En bröllopsresa. Link. 1895. Fol. (2) s. (Undert.: Reinhold Winter.) — Onsdags-bröllopet. Ett trehundraårsminne. Af Reinhold Winter. Söderköping 1895. Fol. 1 bl. (Cirkulärtr. t. tidningsredaktörer; pseud.) — Heine. Skizz af Reinhold Winter. (För denna tidning.) Söderköping 1896. Fol. 1 bl. (Cirkulärtr.; jfr föreg.: pseud.) — Reinhold Winter: Gammal tid och ny m. fl. berättelser. Borås 1900. 150 s. (Pseud.) [Ny uppl.] Sthm 1907. 200, (5) s. (Omsl.: Kronbiblioteket n:o 17.) (Pseud.) — Dal-Karin. Skiss af Reinhold Winter. Borås 1904. 32 s. (Pseud.) — Fideikommissarien. Dagboksanteckningar. Af Reinhold Winter. Borås 1904. 20 s. (Pseud.) — Spökrummet på Spiringe. Skiss af Reinhold Winter. Borås 1906. 26 s. (Pseud.) — Fågelkåserier af Regulus (Reinhold Winter). Saml. [1]—2. Sthm 1906—07. (7), 175 s., 10 pl.-bl.; (4), 176 s., 10 pl.-bl. (Pseud.) 2:a uppl. [Saml. 1.] 1907. (7), 175, (1) s., 10 pl.-bl. (Pseud.) Saml. [1]—2. 1909—10. (Pagin. som l:a uppl.; pseud.) Saml. [1]—2.1921. (8), 175 s., 10 pl.-bl.; (4), 176 s., 10 pl.-bl. (Pseud.) — Hildur. Ett blad ur kärlekens tragedi af Reinhold Winter. Borås 1908. 44 s. (Pseud.) — Sista timmen. Tragisk episod af Reinhold Winter. Borås 1908. (1), 32 s. (Pseud.) — Vid stadshotellets invigning i Borås den 16 oktober 1908. Borås [1908]. 4:o (4) s. (Undert.: Reinhold Winter). — Änksorg. Roman från 1880-talet af Reinhold Winter. Göteb. 1911. 262, (1) s. (Pseud.) — Alf sol. Roman af Reinhold Winter. Göteb. 1912. 151, (6) s. (Omsl.: Åhlén & Åkerlunds 25-öresböcker af sv. förf. [39.]) (Pseud.) — Nordiskt djurgalleri av Regulus. Sthm 1913. 190, (1) s. (Pseud.) — Ensamma människor. Roman av Reinhold Winter. Sthm 1914. 131, (1) s. (Pseud.) — Dessutom medarb. i bl. a. Aftonbladet, Hvar 8 dag, Norrköpings tidningar, Sv. dagbladet, Vårt land och Östgöta correspon-denten. Pseud. och sign., utom anförda, bl. a.: Felix, Jago, Oscar, Parisis, ld E—n, R. E., R—ld E—n.

Översatt: H. Malot, Den lilla systern. Roman. Bemyndigad öfvers. af Reinhold Winter. D. 1—2. Norrk. 1884—85. 324 s.; 352 s. (Eos. Tidskr. för sv. och utländsk skönliteratur. H. 1—24.) (övers, pseud.) — Elsa d'Esterre-Keeling, Familjen Denbigh. öfvers. från engelskan af Reinhold Winter. Norrk. 1885. 304, (3) s. (Eos. Tidskr. för sv. och utländsk skönliteratur. H. 42—52.) (övers, pseud.) — [Bertha Behrens], Onkel Leos förlofningsring. Berättelse af W. Heim-burg. öfvers. för Gefleborgs läns tidning af Reinhold Winter. Gefle 1889. 16 :o 56 s. (övers, pseud.) — C. Fontane, Dolda vägar. Novell, öfvers. för Gefleborgs läns tidning af Reinhold Winter. Gefle 1SS9.- 83 s. (övers, pseud.) — [Emmy Koeppel], Hans sista osanning. Novell af Georg Hartwig. öfvers. för Gefleborgs läns tidning af Alf. Gefle 1889. 16:o 85 s. (övers, pseud.) — [Bertha Behrens], Sy-Dora. Berättelse af W. Heimburg. öfvers. af Reinhold Winter. Gefle 1890. 16:o 53, (2) s. (Särtr. ur Gefleborgs läns tidn.; övers, pseud.) — [Emma von Twardowska], Ginevra Comoni. Berättelse af E. Hartner. öfvers. af Reinhold Winter. Gefle 1890. 16 :o 305 s. (Särtr. ur Gefleborgs läns tidn.; övers, pseud.) [Ny uppl.] Borås 1896. 247 s. (Särtr. ur Borås tidn.; övers, pseud.) — [Marie Vieu], Etienne Gilbert. Roman af Marie Robert Halt. Prisbelönt af franska akademien. Öfvers. för Gefleborgs läns tidning af Reinhold Winter. Gefle 1890. 16 :o 329 s. (övers, pseud.) — [F. Meister], Genom storm och strid. Novell af Fr. Berner. öfvers. af Reinhold Winter. Borås 1896. 92 s. (Särtr. ur Vestgöten; övers, pseud.) — H. Heiberg, En man. Roman, öfvers. af Reinhold Winter. Borås 1899. 284 s. (Särtr. ur Borås tidn.; övers, pseud.)

Utgivit: L. A. Jägerskiöld & G. I. Kolthoff, Nordens fåglar. 170 tavlor av Olof Gylling med text sammandragen... av Reinhold Ericson (Regulus). Sthm 1920. Fol. (4), 58 s., 170 pl.-bl. [== pl. nr 1—165]. Redigerat: Eos. Tidskrift för svensk och utländsk skönliteratur. Utg. af Reinhold Winter. [Omsl.:] H. 1885:1—52. Norrk. 1884—85. (Utg. pseud.) [Inneh. utesl. original och övers, av E.] — Köpings-posten. Köping 1887—89. — Gefleborgs läns tidning. Gefle 1889—95. — Söderköpings tidning. Söderköping 1895—98. — Boras tidning. Borås 1899—1911. — Vestgöten. Borås 1899—1911. — Borås kommunalblad. Borås stads kommunala förhandlingar. N:r 1—3 [provnr]. Borås 1904. Årg. 1—7: 6. Borås 1905—11.

Källor och litteratur

Källor: Gävle stads födelsebok 1868 ooh vigselbok 1890, Hedvig Eleonora förs:s i Stockholm dödbok 1928. – E:s skrifter. – K. Hagberg, Från Rudbeck till Regulus (1943), s. 94–97; B. Lundstedt, Sveriges periodiska litteratur, 2, 3 (1896, 1902); Publicistklubbens matrikel, utg. av V. Millqvist (1901); Publicistklubbens porträttmatrikel, utg. av H. Leander (1924) och av W. von Sydow (1936).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Oscar Reinhold Ericson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15352, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Löw.), hämtad 2021-02-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15352
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Oscar Reinhold Ericson, urn:sbl:15352, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Löw.), hämtad 2021-02-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se