Ericsson, släkt från ÖstergötlandBand 14 (1953), sida 181.

Biografi

Ericsson, östgötsk släkt, härstammar från soldaten Hans Carlsson Brant (f. omkr. 1652, d. 13 juni 1742), som genom sitt gifte erhöll en gård Byle i Skedevi socken. Hans son hemmansägaren Carl Jonsson (f. omkr. 1684, d. 9 april 1772) i Byle var farfar till Eric Jonsson (f. 11 okt. 1735, d. 18 aug. 1801) i Byle, vars son hemmansägaren och kyrkvärden Jon Ericsson (f. 19 mars 1762, d. 1842) var fader till Eric Jonsson d.y. (f. 1 aug. 1805, f 21 april 1867) i Byle. Denne var g. m. Anna Ericsdotter (f. 1808, d. 1875) från Sunda, om vars familj se nedan. Deras son hemmansägaren Eric Ericsson (f. 7 jan. 1831 i Byle, f 15 maj 1887 i Marsjö, Västra Vingåkers sn, Söd.) – folkskollärare i Nora landsförsamling, därefter bokhållare och inspektor på Rejmyre bruk 1851–63 och arrendator å Dal, V. Vingåker, inköpte 1868 en gård i Marsjö – var i sitt andra gifte med Greta Johanna Medin (f. 1839, d. 1900), dotter av riksdagsmannen och riksgäldsfullmäktigen Anders Jonasson Medin i Vegby, senare Möckelsnäs och Taxas (Krön.), fader till översten och militärhistorikern Ernst Adrian E. (se nedan). Släkten fortlever genom flera överste Ernst E:s söner, bl. a. majoren Carl Eric E. (f. 1906) och revisionssekreteraren Kjell Arne E. (f. 1909).

Genom överste E:s farmor Anna Ericsdotter, Eric Jonssons hustru, hade han vidsträckta förbindelser till en annan östgötafamiljekrets av samma namn. Hon var nämligen dotter av en förmögen storbonde, Eric Ericsson (f. 1787, d. 1863), den s. k. Rudakungen. Denne var torparson från Lörtorp under Kindstorp i Skedevi och uppges troligen ha varit sonson till vallonsmeden Tellier. Eric E., som var en ekonomiskt duglig man, blev småningom ägare av en lång rad gårdar, en del rätt betydande i trakten: Ruda, Sunda, Båltorp, Kindstorp o, s. v. En av Rudakungens söner hemmansägaren Erik Eriksson i Sunda var fader till Anna Eriksson, som uppfostrades hos sin faster och hennes man Eric Jonsson i Byle (se ovan) och sedan blev g. m. den kände affärsmannen, fabrikören August Wicander, med vilkas son, konsul Hjalmar Wicander, överste Ernst E. samarbetade (se artikeln nedan). Släktkretsen är ingående och intressant skildrad i Hj. Wicanders son C. A. Wicanders nyligen utkomna biografi över August Wicander.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Utredning efter kyrkoboksmaterialet om släkten Ericsson av landsarkivarien C. M. Kjellberg, hos revisionssekreterare Kjell Ericsson, Stockholm. – C. A. Wicander, Wicanders. Industriidkare och affärsmän under tre generationer. [1] August Wicander 1835–1891 (1950). – Meddel. av dir. G. Indebetou och revisionssekreteraren Kjell Ericsson.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ericsson, släkt från Östergötland, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15357, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-06-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15357
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ericsson, släkt från Östergötland, urn:sbl:15357, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-06-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se