Erikson, släkt från VästergötlandBand 14 (1953), sida 382.

Biografi

Erikson, västgötsk industrisläkt, härstammar från hemmansägaren Anders Persson i Stämmemad, Kinna sn (Älvsb.). Hans son hemmansägaren Erik Andersson (f. 1772, d. 1813) och dennes hustru Kerstin Andersdotter i Stämmemad hade den ryktbare sonen, grundaren av textilindustrien i Rydboholm, Kinnarumma sn (Älvsb.), Sven Erikson (E. 1). Fabriksledningen övertogs efter denne av hans svärson Olof Petter Hallin (f. 1827, d. 1879), som var disponent vid Rydboholms bolag 1866–72, varpå år 1873 inträdde Sven E:s son Johannes E. (E. 2), disponent fram till sin död 1912. Denne efterföljdes av sonen Clas E. (f. 1877), som blev disponent och direktör för Rydboholms a.-b. 1912; hans kusin Hjalmar Simeon Hallin (son av O. P. Hallin, se ovan, och Anna E.) var styrelsens ordf. 1912–19. Clas E:s son Arne E. (f. 1911) är direktörsassistent vid Rydboholmsbolaget, medan hans bror Ragnar E. (f. 1915) är direktörsassistent vid Kinnaströms väveri a.-b., Kinna. Clas E:s bror Rolf E. (f. 1879, d. 1930), var från 1908 teknisk ledare vid Rydboholmsbolaget. En tredje bror till Clas och Rolf E., John Olof E. (f. 1887), var andre direktör för bolaget 1921–36 och är nu disponent för a.-b. John Erikson & Co., Borås.

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Kinna förs :s födelsebok 1772, dödbok 1813, Landsarkivet i Göteborg. — I. Westfeldt, Sven Eriksons ättlingar (1945).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erikson, släkt från Västergötland, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15414, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15414
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erikson, släkt från Västergötland, urn:sbl:15414, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-03-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se