Crail, släktBand 09 (1931), sida 64.

Biografi

Crail, släkt, härstammande från en Georg Krail von Bemebergh, som levde på 1500-talet. Hans son översten och kommendanten i Ulm Jakob Krail von Bemebergh var fader till generalkvartermästaren i svensk tjänst Georg Günther Kräill von Bemebergh (se nedan), vilken naturaliserades som svensk adelsman 1634. Dennes dotter Anna Elisabet C. (d. 1689), som var gift [? med översten Konrad von Teklenburg (d. 1623) och] med översten David Fredrik von Siegroth (d. 1649), är bekant »för sina såväl tryckta som otryckta verser» (Berg). Ätten utdog med Georg Gunther K:s sonson löjtnanten Nils Johan C. (d. 1719).

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: P. G. Berg, Anteckningar om sv. qvinnor (1864—66); G. Elgenstierna, Den introducerade sv. adelns ättartavlor, 2 (1926).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Crail, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15642, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2021-01-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15642
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Crail, släkt, urn:sbl:15642, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2021-01-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se