Cronström, släktBand 09 (1931), sida 345.

Biografi

Cronström, släkt, härstammande från en Marcus Kock i Limburg i Nederländerna, som var bekant för sina insikter i järnmanufaktur. Hans son, bergsmannen Daniel Kock i Liège, blev fader till myntmästaren Marcus Danielsson Kock (se nedan 1), vilkens manliga ättlingar 24 maj 1667 upphöjdes i adligt stånd med namnet Cronström. Söner till Marcus Kock voro myntmästaren Daniel C. (f. 1616, d. 1650) — vilkens son hovrättsassessorn Marcus C. (d. 1679) var gift med den kända affärskvinnan Sigrid Ekehielm (d. 1700) —, kammarrådet Isaac C. (se nedan 2), överhovpredikanten och kyrkoherden i Solna Abel Kock (f. 1627, d. 1668) samt assessorn i kommerskollegiet, övermyntdirektören Abraham C. (se nedan 3). En dotter, Elisabeth Kock (f. 1631, d. 1720), var gift med köpmannen Jakob Momma-Reenstierna. Bland kammarrådet Isaac C:s femton barn märkas Elisabeth C. (f. 1653, d. 1718), g. m. K. rådet Erik Lindschöld (f. 1634, d. 1690), envoyén Daniel C. (se nedan 4), generalen i holländsk tjänst Isaac C. (se nedan 5), vilken 23 juni 1720 upphöjdes i friherrligt stånd, samt Maria Euphrosyne C. (f. 1668, d. 1736), vilken första gången var gift med lagmannen Johan Cedercrantz (se denne) och i ett andra äktenskap med stadsmajoren Kristian Didrik von Conowen (f. 1652, d. 1731) blev moder till den bekante herrnhutaren hovjunkaren Didrik Kristian von Conow (se denne). Över henne höll den herrnhutske ledaren kyrkoherden Johan Sundius en likpredikan, som äger en viss betydelse i de skånska fromhetsrörelsernas historia. — Ätten utslocknade med en sonson till kammarrådet Isaac C, överceremonimästaren Gustaf C. (f. 1685, d. 1743).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

G. Elgenstierna, Den introduc. sv. adelns ättartavlor, 2 (1926); D. Tilas, Den adel. och friherrl. Cronströmske släktens ättartal (1758).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Cronström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15709, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15709
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Cronström, släkt, urn:sbl:15709, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-05-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se