Ekström, släktBand 13 (1950), sida 213.

Biografi

Ekström, öländsk släkt, härstammar från bysmeden i Össby, Gräsgårds sn på Öland, Peter Magnus (Magnusson) Ekström (f. enligt uppgift 1779, d. 1853), som 1807 antogs till sockensmed i Segerstad, likaledes på Öland. Hans yngste son var lanthandlanden Gustaf E. (f. 1815, d. 1901) i Segerstad. Bland dennes söner märkes landskapsmålaren Per E. (se nedan) samt köpmannen och kommunalmannen i Segerstad Johannes E. (f. 1855, d. 1931). Son till den sistnämnde är geologen Per Gunnar Jonatan E. (f. 1893, d. 1961), docent i agronomisk hydroteknik vid Ultuna lantbrukshögskola och statsgeolog sedan 1938.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Församlingsböcker och husförhörslängder lör Ölands Gräsgård Segerstad och Högsby, Vadstena landsarkiv; församlingsböcker i Ölands Gräsgärd. – M. Hofrén, Per Ekström, människan och målaren (1947)

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ekström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15911, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-02.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:15911
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ekström, släkt, urn:sbl:15911, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2022-07-02.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se