Elmblad(h), släkt, släkterBand 13 (1950), sida 367.

Biografi

Elmblad, Elmbladh, släkter. Flera, helt olika släkter med detta namn finnas, varav följande må nämnas:

En smålandssläkt Elmblad härstammar från hemmansägaren Jon Eriksson i Grönadalsö, Älmeboda sn (Kron.). I gifte med Elsa Jonsdotter hade han sonen hemmansägaren Peter Jonasson (f. 1744, d. 1808) i Grönadals södergård, Älmeboda, g. m. Ingierd Månsdotter. Deras son hemmansägaren och nämndemannen Peter Petersson (f. 1779, levde ännu 1831) i Bänkeboda, Älmeboda, utflyttade 1829 till Norratorp i Linneryd. Namnet antogs efter hemsocknen, vars namn då stavades Elmeboda, av hans son den kände väckelsepredikanten lektor Petrus (Per) Magnus Elmblad, f. 1806, d. 1887 (E. 1). Söner till denne voro den svensk-amerikanske tidningsmannen och poeten Magnus Henrik E. (E. 2) samt opera- och konsertsångaren Johannes Wilhelm Samuel E. (E. 3). Den senares hustru var författarinnan Sigrid Agneta Sofia E., född Pettersson (E. 4). Släkten utgick på manssidan 1910 med nämnde J. E. Dotter till denne och Sigrid E. är konstnärinnan Saga Walli, född E. (f. 1891, d. 1975), g. 1916 m. fd. rektorn teol. lic. Gustaf Walli, Göteborg.

Till en annan släkt hör den i småländska prästkretsar på sin tid mycket uppburne kyrkoherden i Urshult, prosten Malkus Alfred Elmbladh (f. 1859, d. 1939; son av hemmansägaren Johannes Magnusson i Femsjö sn, Jönk.), vilken bl. a. utgav »Minnesteckningar över avlidna ämbetsbröder» 1915, 1921, 1927 och 1934 (i Växjö stifts prästmöteshandlingar nämnda år) samt dikter.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Älmeboda förs:s kyrkoarkiv, Landsarkivet i Vadstena. – W. Harsten, Prosten Alfred Elmbladh i Urshult (1939); K. Lindstedt, Prosten Alfred Elmbladh (Växjö stifts hembygdskalender, 31, 1940); G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne, 2, S (1927, 1934).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elmblad(h), släkt, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16019, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-05-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16019
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elmblad(h), släkt, släkter, urn:sbl:16019, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2022-05-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se