Emund Eriksson

Död:900

Kung


Band 13 (1950), sida 448.

Meriter

Biografi

2. Emund Eriksson, konung (900-talets senare del), omtalas av Adam av Bremen såsom svensk kung i samband med händelserna 973–988. Han kan rimligtvis vara son till den konung Erik, som enligt Adam regerade i Sverige omkr. 936. Som Adam sannolikt fått uppgiften om E. av konung Sven Estridsson, synes den vara värd tilltro. E. är eljest okänd – ett antagande, att han skulle vara far till Erik Segersäll (Schück, Nerman), kan inte på något sätt stödjas. Som E. är den enda konung med detta namn, som kunnat vara samtidig med kung Sven Haraldsson (Tveskägg) i Danmark, har en teori framställts, att den Emund Slemme, som i en notitia, traderad i ett additament till äldre Västgötalagen, berättas ha jämte Sven Tveskägg dragit gräns mellan Sverige och Danmark, skulle vara identisk med E. (L. Weibull). Teoriens upphovsman har dock tagit den tillbaka på grund av de starka argument, som tala för, att gränsläggningen verkställts först efter 1050 av kungarna Emund Olofsson och Sven Estridsson.

Författare

Sture Bolin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Magistri Adam Bremensis Gesta Hanimaburgensis ecclesise ponti-flcum. Bd. 3:a, 1917 (Scriptores rerum germaniearum in usum scholarum... [63]). – b. Nerman, Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia (1914); H. Schück, Sveriges förkristna konungalängd (UUÅ 1910, Program); C. Weibull, Den älsta gränsläggningen mellan Sverige och Danmark (Hist. tidskr. för Skåneland, 7, 1917–21); L. Weibull, Kritiska undersökningar i Nordens historia omkring år 1000 (1911, omtr. i dens., Nordisk historia, 1, 1948).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Emund Eriksson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16057, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sture Bolin.), hämtad 2023-09-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16057
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Emund Eriksson, urn:sbl:16057, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sture Bolin.), hämtad 2023-09-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se