Eneroth, släktBand 13 (1950), sida 523.

Biografi

Eneroth, släkt från Uppland, härstammar från fänriken Olof Larsson Enroth (begr. 16 sept. 1681), som var i krigstjänst 1640–67 och dog i Hacksta sn (Upps.). Hans sonsons son stads- och akademibyggmästaren i Uppsala Olof E. (f. 1714) var fader till två söner, stamfäder för olika huvudgrenar. Den äldre sonen var den berömde Stockholmsguldsmeden Petter E. (E. 1); grenen fortlever. Petter E:s yngre bror, som blev stamfar för yngre huvudgrenen E., var kyrkoherden i Gävle, kontraktsprosten och k. hovpredikanten Olof E. (f. 1744, d. 1808), som var gift tre gånger och i sitt första gifte med Magdalena Catharina Bottiger (skalden C. W. B:s faster) hade nio barn. Bland dessa var en av de yngre sönerna, inspektören Olof E. (f. 1780, d. 1829), fader till skriftställaren, pomologen och donatorn Per Olof Emanuel E. (E. 2), som dog ogift. Stamfäder till yngre huvudgrenens fortlevande första och andra släktgren äro hovpredikanten Olof E:s söner löjtnanten Carl Fredrik E. (f. 1769, d. 1831) och kamreraren Johan Christian E. (f. 1776, d. 1848). C. F. E:s son guldsmeden i Stockholm Fredric August E. (f. 1805, d. 1884) var fader till bl. a. dottern Hildegard Zuleima E. (f. 1846, d. 1909), som var g. m. presidenten Hans L. Forssell, och sonen apotekaren i Nyköping Nils Ludvig Hjalmar E. (f. 1838, d. 1914). En den sistnämndes son är konstnären och skriftställaren Per Ludvig Hjalmar E. (f. 1869). Han är känd som etsare, tecknare och bokillustratör samt har skrivit populärhistoriska arbeten, sagor, kåserier och kulturhistoriska uppsatser. En brorson till Fr. A. E. var litteratören i Gävle Carl Adolf E. (f. 1843, d. 1907), en tid telegraftjänsteman, men mest känd som publicist under signaturen »Chicot». Carl E. skrev på sin tid populära skildringar, såsom »Humoresker till lands och sjöss» (1882; 2:a uppl. 1893), »I skansen, sjömanslif» (1883; 2:auppl. 1893), »Lättsmält» (1905), m. fl. kåserier, romaner, resebrev och artiklar i självständig form i Dagens Nyheter och i landsortstidningar; stilen var realistisk och drastisk. – Stamfadern för andra, yngre släktgrenen J. Chr. E. (se ovan) var farfar till grosshandlaren i Göteborg Anders Otto E. (f. 1841, d. 1899). Bland dennes barn märkas hans döttrar språklärarinnan Carola Christina E. (f. 1867, d. 1940) och textilpedagogen Andrea E. (f. 1873, d. 1935), vilken senare innehade handarbetsseminarium i Stockholm. Carola E. blev föreståndarinna vid Uppsala enskilda läroverk 1898 och grundade tillsammans med professor J. A. Lundell och Ida Norrby Etisk-pedagogiska institutet i Uppsala samt blev även dess föreståndarinna. Femtioårig lärde hon sig ryska och undervisade däri å den 1924 inrättade nyspråkiga linjen vid Uppsala enskilda läroverk.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Begravningsbok för Hacksta förs. 1681, Landsarkivet i Uppsala. – E. Hultmark, Carna Hultmark & C. D. Moselius, Svenska kopparstickare och etsare 1500–1944 (1944); Kungl. högre lärarinneseminariet in memoriam, utg. .av V. Pevrell (1943), s. 268 [om Carola E.]; N. S. Lundström, Svenska kvinnor i offentlig verksamhet (1924) ; Svenska släktkalendern, utg. av G. Elgenstierna, T (1919); G. Upmark, Guld- och silversmeder i Sverige 1520–1850 (1925); [V. Örnberg], Sv. ättartal, 9 (1S93).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Eneroth, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16098, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16098
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Eneroth, släkt, urn:sbl:16098, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2024-07-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se