Engeström, släkterBand 13 (1950), sida 605.

Biografi

Engeström, släkter.

1. Om skånska släkten Engeström, av vilken vissa grenar adlats von Engeström, se särskild släktart. nedan s. 608.

2. En annan, vid Malmö fäst släkt E. utgör en sidolinje av smålandssläkten Engström från Bötterum (se art. om denna släkt), Långemåla sn (Kalm.). Pehr Engström (f. 1790, d. 1868), slutligen kyrkoherde i Vissefjärda (Kalm.) och kontraktsprost, hade (före sitt första äktenskap) med Maria Sophia Sabelström en son, som antog faderns namn i något förändrad form, sedermera grosshandlaren i Malmö Edward Engeström (se nedan). Denne hade tio barn. En son var grosshandlaren och belgiske konsuln i Malmö Max Emil Leopold E. (f. 1867, d. 1930). Den sistnämnde inträdde 1894 i faderns firma och efterträdde honom bl. a. som verkst. direktör i Malmö sockerfabriksaktiebolag. Konsul Max E. intog en bemärkt roll under striderna på sockerområdet kring sekelskiftet och inträdde efter Svenska sockerfabriks a.-b:s bildande 1907 även i dess styrelse. En Max E:s dotter är g. m. den bekante tyske sjöofficeren greve Felix von Luckner (f. 1881), som blev känd under första världskriget.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Bror Olsson, Kalmar stifts herdaminne, 3 (1948) ; [E. Sylwan & G. Olsson], Den svenska betsockerindustrien, 1 (1932).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Engeström, släkter, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16145, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16145
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Engeström, släkter, urn:sbl:16145, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-06-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se