Friedrich Christian Ernestus Bünsow

Född:1824-06-10 – Tyskland (i Kiel)
Död:1897-09-07 – Timrå församling, Västernorrlands län (i villan Merlo vid Skönvik)

Donator, Trävaruhandlare, Industriman


Band 07 (1927), sida 12.

Meriter

1. Friedrich Christian Ernestus Bünsow, f. 10 juni 1824 i Kiel, d. 7 sept. 1897 i villa Merlo vid Skönvik, Timrå socken. Föräldrar: porträttmålaren och teckningsläraren i Kiel Joachim Johanh Friedrich Bünsow och Catrine Elsabe Postel. Genomgick läroverkets i Kiel lägre klasser. Anställd i bokhandel i Kiel i början av 1840-talet; kom till Stockholm 1845; anställd hos bokhandlaren Adolf Bonnier därstädes 1845 samt hos sin morbror trävaruhandlanden H. F. Postel i Sundsvall 1846; övertog efter dennes död trävaruaffären 1847; bildade Skönviks a.-b. 1861; ledamot av Sundsvalls stadsfullmäktige 1863—75 (v. ordförande 1863 —73); bosatte sig i Stockholm 1888. RVO 1880; RNO 1887; innehade dessutom utländsk orden.

Gift 10 nov. 1852 med Syster Allona Krautmeijer, f. 16 mars 1825, d. 17 apr. 1898, dotter till kamreraren vid K. flottan Herman Hindrich Krautmeijer.

Biografi

När B. 1846 efter avslutat arbete hos Adolf Bonnier besökte sin morbror H. F. Postel i Sundsvall, låg denne i konflikt med några trävaruimportörer i Holland. För att bilägga tvisten erbjöd sig B. att resa dit. Uppdraget lyckades förträffligt, och B. anställdes hös morbrodern. När denne efter endast ett år avled, lades ledningen av affärerna i B:s händer. Mera framsynt än de flesta av sina konkurrenter, började B. uppköpa stora skogar i Jämtland och Medelpad. De små vattensågar, som affären ägde, visade sig snart otillräckliga för det ökade skogsbeståndet, och 1855" inköptes av Rew. Prescott & C: o i London Skönviks lastageplats och glasbruk. Den svåra penningkrisen 1857 tvingade emellertid B. att av affären bilda ett bolag, Skönviks a.-b., vilket kom till stånd 1861. Aret därpå anlades en ångsåg om åtta ramar jämte erforderliga kantverk. Under årens lopp utvidgade sig sågverksrörelsen till en av Sveriges största. År 1889 utökades ramarnas antal till sjutton, varjämte hyvleri, lådfabrik etc. byggdes. Det ursprungliga aktiekapitalet, 1,500,000 kr., är nu 19,600,000 kr., och bolagets skogar omfatta över 300,000 har. B. deltog flitigt i Sundsvalls kommunala liv, men efter den stora branden 1888 slog han sig ned i Stockholm, där han, efter ritningar av professor I. G. Clason, lät uppföra det s. k. Bünsowska huset vid Strandvägen (n:o 29–31–33). Sina stora inkomster använde B. även till befordrandet av kulturella företag. Sålunda hava bl. a. nationalmuseum, nordiska museet, Norrlands nation i Uppsala och framför allt den zoologiska institutionen vid Uppsala universitet av B. ihågkommits med donationer. Många konstnärer sågo även i den varmhjärtade mannen sin välgörare.

Författare

Gösta J:SOn Lundquist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: R. Bünsow, Beitrag zur Familienchronik des Geschlechtes Biinsow (1913); C. M. Carlander, Svenska bibliotek och exlibris, 1, 4 (1904); meddelanden av konsul Robert Bünsow och professor A. Wirén.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Friedrich Christian Ernestus Bünsow, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16226, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta J:SOn Lundquist.), hämtad 2021-04-12.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16226
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Friedrich Christian Ernestus Bünsow, urn:sbl:16226, Svenskt biografiskt lexikon (art av Gösta J:SOn Lundquist.), hämtad 2021-04-12.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se