A Robert Bünsow

Född:1861-03-20 – Sundsvalls Gustav Adolfs församling, Västernorrlands län
Död:1939

Diplomat, Donator


Band 07 (1927), sida 13.

Meriter

2. Axel Robert Bünsow, den föregåendes son, f. 20 mars 1861 i Sundsvall. Elev vid Hudiksvalls h. allmänna läroverk ht. 1876; avlade mogenhetsexamen därstädes 25 maj 1880; student i Uppsala 21 sept. 1880; avlade kansliexamen 11 dec. 1889. E. o. tjänsteman i kommerskollegiet 27 dec. 1889; e. o. kontorist i konsulsstaten 13 apr. 1891; tjänstgjorde som biträde vid svensk-norska generalkonsulatet i Le Havre från 1 maj 1891; tf. v. konsul i Bordeaux 1 jan.—31 mars 1892; e. o. kontorist vid generalkonsulatet i London 28 dec. 1892; e. o. andre kontorist därstädes 21 aug. 1893; e. o. kontorist i Le Havre 1 juni 1894; tf. v. konsul därstädes 22 juni 1894—16 juli 1897 med undantag av tiden 10 aug.—10 okt. 1895, då han enligt K. brev av 30 juli 1895 uppehöll generalkonsulsbefattningen; var därefter bosatt i Stockholm till 1904 och i Salt- sjöbaden till 1919, då han inflyttade i en av honom byggd villa i diplomatstaden i Stockholm. RVO 1909; RNO 1915.

Gift 16 jan. 1898 med Maria Karolina (Lilly) Möllerswärd, f. 6 jan. 1877, d. 10 aug. 1904, dotter till boktryckaren och redaktören Karl Justin Mattias Möllerswärd i Uppsala.

Biografi

B. har, fullföljande sin faders intressen, upprepade gånger genom större och mindre donationer understött den zoologiska forskningen och undervisningen i Uppsala. Så har han bekostat en vetenskaplig tidskrift. Zoologiska bidrag från Upsala, i vilken sedan år 1912 en stor del av resultaten av de vid zoologiska institutionen i Uppsala utförda vetenskapliga undersökningarna offentliggöras. Bidrag, som han under en följd av år lämnat, ha avsatts till R. Biinsows fond för understödjande av zoologisk forskning, vilken disponeras av zoologiska institutionens i Uppsala föreståndare och numera uppgår till över 21,000 kronor. Vidare har han till universitetet i fullt färdigt skick överlämnat en biologisk station vid Klubban nära Fiskebäckskil i Bohuslän, där för universitetets lärjungar årliga kurser givas i marin biologi. Även andra kulturella och vetenskapliga företag har han understött.

Författare

A. Wirén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Beitrag zur Familienchronik des Geschlechtes Bünsow  sechs Jahrhunderten. Sthm 1913. 148 s.

Källor och litteratur

Källor: Dossier om B., utrikesdepartementet. — T. A. Almquist, Kommerskollegium (1912—15).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A Robert Bünsow, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16227, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. Wirén.), hämtad 2022-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16227
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A Robert Bünsow, urn:sbl:16227, Svenskt biografiskt lexikon (art av A. Wirén.), hämtad 2022-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se