Carl Henrik Cantzler

Född:1791-11-19
Död:1861-03-06 – Stockholms stad, Stockholms län

Grosshandlare, Tobaksfabrikör


Band 07 (1927), sida 281.

Meriter

1. Carl Henrik Cantzler, f. 19 nov. 1791, d. 6 mars 1861 i Stockholm. Föräldrar: hovrådet Johann Friedrich Cantzler och Marie Spalding. Handelsbokhållare hos grosshandlaren Spal-ding i Stralsund i sex år samt hos grosshandlaren Bogislaus Rullman i Stockholm i två år; erhöll burskap som grosshandlare i Stockholm genom magistratens utslag 8 mars 1816 samt kommerskollegiets tillstånd att driva tobaks- och snusfabrik under firma handelsbolaget Cantzler & c:o 1 sept. 1824.

Gift 29 okt. 1817 med sin kusin Sofia Magdalena Cantzler, f. 30 mars 1799, d. 17 mars 1891, dotter till grosshandlaren Tonias Gottlieb Cantzler i Stockholm.

Biografi

C. var redan sedan ett par år handelsbokhållare i Stockholm, då han 1816 förvärvade sitt burskap som grosshandlare. Den 9 mars 1831 upptog han sin yngre broder, den ovannämnde Gottlieb Cantzler, som delägare i rörelsen, vilken några år tidigare (1824) utvidgats med en tobaks- och snusfabrik. Firmans tillgångar uppskattades vid Gottlieb Cantzlers död 1837 till 150,000 rdr. En föreställning om affärens ej obetydliga storlek ger det även, att C. till kommerskollegiets statistik över handlande och hantverkare för år 1840 redovisade tre handelsbetjänter och året därpå till grosshandels-societeten uppgav fyra sådana. Längre fram inträdde hans söner Karl Fredrik August och Henrik Vilhelm som delägare i firman. Under den svåra allmänna affärskris, som uppstod efter Krimkriget, övertog C. av Jakob de Rons konkursbo Svabensverks bruk med en masugn, tre stångjärnshammare och fyra härdar i Alfta socken i Gävleborgs län (köpebrev 13 febr. 1857) och drev sedermera detta företag för egen räkning. Vid denna tid hade emellertid de små bruken sett sina bästa dagar, och affären blev otvivelaktigt betungande för firman. På Södermalm i Stockholm hade C. fastigheten n:r 1—2 i kvarteret Västergötland, 1861 taxerad till 100,000 rdr rmt, och fastigheten n:r 10 i kvarteret Ormen större, taxerad till 3,000 rdr rmt.

Författare

E. Vennberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Henrik Cantzler, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16353, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2021-10-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16353
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Henrik Cantzler, urn:sbl:16353, Svenskt biografiskt lexikon (art av E. Vennberg.), hämtad 2021-10-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se