Cardon, släktBand 07 (1927), sida 296.

Biografi

Cardon, släkt, vilken av allt att döma är av vallonskt ursprung och uppges härstamma från en Jakob C, som skulle ha varit gårdsfogde hos Louis De Geer. Någon säker släktlinje har dock ej uppställts. Bland tjuguåtta kolare och vedhuggare, som 29 apr. 1624 slöto kontrakt med De Geer för arbete åt Velam Gillisson De Besche, alltså vid Finspång, finner man emellertid en Isak C. I ett bergstingsprotokoll av 1682 omtalas en Jean C. som bokhållare hos Jean de Geer på Godegård. Släkten synes alltså från början ha kommit till Finspångsverken och förblivit bosatt i Östergötland, bl. a. i Norrköping, där en Isak C. omkr. år 1700 var handlande och dennes son Isak C. (d. 1751) stadsfiskal. Till den här behandlade släkten torde man få räkna även tobakshandlaren i Stockholm Anders C. (f. 1772, d. 1821), fader till biograferna Johan Elias C. och Oscar C. (se nedan 1 och 2), av vilka den förre blev fader till målarinnan Kerstin C. (se nedan 3).

Författare

 Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av riksbibliotekarien E. W. Dahlgren ang Isak och Jean C. samt bankir G. Indebetou.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Cardon, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16361, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-01-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16361
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Cardon, släkt, urn:sbl:16361, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-01-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se