M K (Kerstin) Cardon

Född:1843-08-17 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1924-01-05 – Stockholms stad, Stockholms län

Teckningslärare, Porträttmålare


Band 07 (1927), sida 304.

Meriter

3. Mathilda Kristina (Kerstin) C a r d o n, brorsdotter till C. 2, dotter till C. 1, f. 17 aug. 1843 i Stockholm, d. 5 jan. 1924 därstädes. Elev vid Konstakademien 26 aug. 1864—vt. 1871; studerade under olika resor i Paris, München, London, Wien, Nederländerna och Italien. Meddelade undervisning i olika Stockholmsskolor och var bl. a. e. o. teckningslärarinna vid h. lärarinneseminariet 6 sept. 1875—31 maj 1884; innehade egen målarskola i Stockholm 1875—1911; ledamot av Svenska konstnärsförbundet 1890; kommissarie i svenska konstnärinnornas avdelning på Chikagoutställningen 1893; styrelsesuppleant i Svenska konstnärernas pensions- och sjukkassa 1904—14; styrelseledamot i Handarbetets vänner 1905—07; adjungerad ledamot i samma förenings konstutskott från 1907.

Biografi

Av fadern, den kände litografen Johan Elias Cardon, fick K. C. sin första undervisning i teckning, och under studietiden vid Konstakademien var det särskilt J. Kr. Boklund, som tog sig an henne. Fröken C:s första arbeten blevo stilleben och genretavlor med djur, ej sällan humoristiskt uppfattade. Så utställde hon Död natur, en liten oljemålning, vilken utlottades i Stockholms konstförening 1868, Lurande katt (1870), Kaninfrukost (1871) samt En katastrof (1874). Redan 1879 hade K. C. hunnit måla tvenne konterfej av kung Oskar, egentligen endast varianter av ett porträtt i svartkrita, som hennes fader utfört 1873. Likaså målade hon kronprinsens, nuvarande konung Gustavs porträtt (1880) och följande år ännu ett porträtt av honom. Det var emellertid först under sina utländska resor på 1880-talet, hon på allvar började studera porträttkonsten. Efter hemkomsten kom hon snart i ropet och blev en av societeten rätt flitigt anlitad porträttör. Särskilt hade fröken C. tagit intryck av italienska mästare, och ett flertal av hennes bilder utmärka sig för en djup och varm kolorit samt bred och kraftig penselföring. Ett typiskt prov på hennes i bästa mening manliga föredrag är porträttet av Gustav Rydberg (äges av denne). Också då hon använde de mjukare verkande pastellkritorna, fick hon ej sällan fram en kraftig touche, så t. ex. i bilden av fru Anna Boberg. — K. C. började sin bana med högt spända konstnärliga förhoppningar, men faderns sjukdom och död, som rubbade familjens ekonomi, ålade henne plikten att försörja modern och en sjuk syster. Hon nödgades därför ägna sig åt en ansträngande tjänstgöring som teckningslärarinna och undervisade även i många år (1875—1911) i egen målarskola, som var flitigt besökt och otvivelaktigt spelat en viss roll för den konstnärliga utbildningen i vårt land. Av sina många elever var hon livligt uppskattad såväl för sitt spirituella sätt som för sin stora tekniska kunnighet och säkra handledning.

Författare

G. THOMÆUS.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Meddelanden av konstnären G. Rydberg; nekrologer, bl. a. av Sigrid Elmblad i Nya dagl. allehanda 9 jan. 1924; W. Hedberg & L. Arosenius, Sv. kvinnor från skilda verksamhetsområden (1914); C. Lundin, Ker- stin Cardon (Idun 1894, N:o 15); N. S. Lundström, Sv. kvinnor i offentlig verksamhet (1924); Sv. porträttgalleri, 20 (1901).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
M K (Kerstin) Cardon, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16364, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. THOMÆUS.), hämtad 2024-05-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16364
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
M K (Kerstin) Cardon, urn:sbl:16364, Svenskt biografiskt lexikon (art av G. THOMÆUS.), hämtad 2024-05-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se