Albertina Carlsson

Född:1848-06-12 – Nikolai församling, Stockholms län
Död:1930-12-25 – Matteus församling (AB-län), Stockholms län

Gymnasielärare, Zoolog


Band 07 (1927), sida 576.

Meriter

Carlsson, Albertina Maria[1], f. 12 juni 1848 i Stockholm. Föräldrar: skräddarmästaren Anders Petter Carlsson och Anna Maria Jönsson. Elev vid S:t Nikolai församlings folkskola från medlet av vt. 1855 till medlet av vt. 1857; åtnjöt enskild undervisning; elev vid h. lärarinneseminariet i Stockholm ht. 1865; avlade avgångsexamen 29 maj 1868; har bedrivit zoologiska studier vid Stockholms högskola mars 1880—vt. 1926, från sept. 1882 inskriven som lärjunge utan avlagd studentexamen. Privatlärarinna ht. 1868—1870; lärarinna vid K. G. Paulis nya elementarskola för flickor i Stockholm 1870 —81 och vid Södermalms h. läroanstalt för flickor 1881—1907. Erhöll av Vetenskapsakademien halva Flormanska priset 1885; fil. hedersdoktor vid Stockholms högskola 21 maj 1927.

Biografi

A. C:s skolstudier avbrötos efter ett par år genom sjukdom, men hon fortsatte sin utbildning på egen hand med hjälp av en bror. Efter avslutad kurs vid h. lärarinneseminariet i Stockholm ägnade hon sig med allmänt erkänd framgång åt lärarinnekallet. Genom professor V. Leches föreläsningar väcktes emellertid hennes håg för zoologisk forskning och hon blev, utan att avlägga akademisk examen eller inneha akademisk tjänst, från första stund och in i sena ålderdomen en hängiven medarbeterska vid högskolans första vetenskapliga institution, den av Leche grundlagda zootomiska. Hon har där oavbrutet ägnat sig åt undersökningar inriktade på vertebraternas morfologi samt behandlat anatomiska, embryologiska och fylogenetiska frågor i ett stort antal avhandlingar, vilka uppmärksammats i den internationella vetenskapliga litteraturen och av högskolan belönats med hedersdoktorat (1927).

Författare

L. H. Faxén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Beiträge zur Kenntnis der Anatomie der Schwimm-vögel. Sthm 1884. 44 s., 5 pl. (VA Bihang, Bd 9, N: o 3.) — Untersuchungen uber Gliedmassen-Reste bei Schiangen. Sthm 1886. 38 s-, 3 pl. (Ibid., Bd 11, N:o 11.) — Zur Anatomie des Hyperoodon diodon. Sthm 1888. 25 s., 3 pl' (Ibid., Bd 13, Afd. 4, N:o 7.) — Von den weichen Theilen des sogenannten Präpollex und Prähallux (Biol. fören. förhandl., Bd 2, 1889—90, s. 117—124). — Ober Doktor Torniers Bemerkungen zu meinem Aufsatze »Von den weichen Theilen des sogennanten Präpollex und Prähallux» (ibid., Bd 4, 1891—92, s. 26—30; T:s uppsats publ. i Archiv f. Naturgeschichte, Bd 57: 1, 1891, s. 113—204). — Untersuchungen uber die weichen Theile der sogenanten iiberzähligen Strahlen an Hand und Fuss. Sthm 1890. 40 s., 4 pl. (VA Bihang, Bd 16, Afd. 4, N: o 8.) — Ober die Zahnentwicklung bei einigen Knochen-fischen (Zool. Jahrbucher, Abt. Anatomie, Bd 8, 1894, s. 217—244). — fiber den Zahnersatz bei Agama colonorum (Anat. Anzeiger, Bd 11, 1896, s. 758— 766). — tiber die Schmelzbiste bei Sterma hirundo (ibid., Bd 12, 1896, s. 72— —75). — Uber die Zahnentwicklung der diprotodonten Beutelthiere (Zool. Jahrbucher, Abt. Anatomie, Bd 12, 1899, s. 407—424, pl. 18). — Ober die systematische Stellung der Nandinia binotata (ibid., Abt. Systematik, Bd 13, 1900, s. 509—528, pl. 36), — Ober die systematische Stellung von Eupleres goudoti (ibid., Abt. Systematik, Bd 16, 1902, s. 217—242, pl. 10—11). — Beiträge zur Anatomie der Marsupialregion bei den Beutelthieren (ibid., Abt. Anatomie, Bd 18, 1903, s. 489—506, pl. 45—46). — Zur Anatomie des Noto-ryctes typhlops (ibid., Abt. Anatomie, Bd 20, 1904, s. 81—122, pl. 6—7). _— Ist Otocyon caffer die Ausgangsform des Hundgeschlechts oder nicht? (ibid., Abt. Systematik, Bd 22, 1905, s. 717—754). — Die Macroscelididae und' ihre Beziehungen zu den iibrigen Insectivoren (ibid., Abt. Systematik, Bd 28, 1909—10, s. 349—400). — Die genetischen Beziehungen der madagassischen Raubtiergattung Galidia (ibid., s. 559—602). — Ober Cryptoprocta ferox (ibid., Abt. Systematik, Bd 30, 1911, s. 419—470, pl. 12—14). — Ober Dendrolagus dorianus (ibid., Abt. Systematik, Bd 36, 1914, s. 547—617, pl. 20—22). — On the fossil Carnivores Cynodictis intermedius and Cynodon gracilis from the phosforites of Quercy (Proceedings of the Zool. soc, London, 1914, s. 227— 229). — Zur Morphologie des Hypsiprymnodon moschatus. Sthm 1915. 4: o 48 s., 3 pl. (VA Handl., Bd 52, N:o 6.)—Ober Arctitis binturong (Acta zoolo-gica, Arg. 1, 1920, s. 337—380; 3 pl.). — Ober Tupaiidae und ihre Beziehungen zu den Insectivora und den Prosimias (ibid., Årg. 3, 1922, s. 227—270). — Ober Ailurus fulgens (ibid., Årg. 6, 1925, s. 269—305 ; 3 pl.). — Ober die Tragulidas und ihre Beziehungen zu den iibrigen Artiodactyla (ibid., Årg. 7, 1926, s. 69—100). — Ober den Bau des Dasyuroides byrnei und seine Beziehungen zu den iibrigen Dasyuridae (ibid., s. 249—275).

Källor och litteratur

Källor: Personliga meddelanden; Dagens nyheter 20 mars 1927- N S Lundström, Sv. kvinnor i offentlig verksamhet (1924)

Gjorda rättelser och tillägg

1. Saknat andranamn tillagt

2023-07-12

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Albertina Carlsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16436, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. H. Faxén.), hämtad 2024-07-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16436
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Albertina Carlsson, urn:sbl:16436, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. H. Faxén.), hämtad 2024-07-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se