Carl Bernhard Sebastian Cawallin

Född:1846-07-08 – Östersunds församling, Jämtlands län
Död:1926-11-22 – Östersunds församling, Jämtlands län (på Björkbacka)

Matematiker


Band 07 (1927), sida 691.

Meriter

Cawallin, Carl Bernhard Sebastian, f. 8 juli 1846 i Östersund, d. 22 nov. 1926 å ålderdomshemmet Björkbacka vid Östersund. Föräldrar: häradsskrivaren Karl Johan Cawallin och Katarina Dorotea Adéle Festin. Elev vid Östersunds h. elementar läroverk vt. 1857—vinterterminen 1868; idkade privatstudier; avlade mogenhetsexamen vid ovannämnda läroverk 9 dec. 1869; studerade vid Uppsala universitet ht. 1873—vt. 1877; flyttade till Stockholm 1877; privatlärare i matematik därstädes; flyttade till Östersund 1880; fortsatte därstädes lärarverksamheten och ägnade sig tillika åt yrkestextning. — Ogift."

Biografi

Redan under skoltiden började C. syssla med matematiskt författarskap och publicerade en del lösningar till geometriska och) andra problem i Tidskrift för matematik och fysik. Sedan han i Uppsala förvärvat sig djupare kunskaper i matematik, fortsatte» han, tyvärr ofta avbruten av sjukdom, att i Educational times och; Mathesis besvara där framställda frågor av geometrisk och talteoretisk art. Ofta utarbetade han svaren på dessa frågor senare: till små avhandlingar, som publicerades i Tidsskrift for matematik.; Hans uppsatser i Vetenskapsakademiens Bihang behandla, delvis under framgångsrik polemik mot tidigare framförda meningar, en del integraler, som ha betydelse, när det gäller att rektificera ellipsen. Hans sista uppsats lämnar det länge sökta beviset för att en planets perihelium i de allra flesta fall har en medelrörelse.

Författare

H. J. Heyman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Satser, lösta (Tidskr. f. matem. o. fysik, Årg. 1, 1868, s, 168, 289—291; Arg. 3, 1870, s. 164—168). — Satser (ibid., Årg. 3,1870, s. 104—1C8, 168—170; Årg. 4, 1871, s. 111—120). — Ett sätt att härleda och generalisera Legendre's formel [matematisk formel] (Tidsskr. f. Matem., R. 4, Aarg. 6, 1882, s. 1—2). — Ett geometriskt medelvärde (ibid., s. 95—96). — Ett par närmevärden på ellipsens omkrets (ibid., R. 5, Aarg. 1, 1883, s. 33—37; i utvidgad form översatt till franska: Mathesis, Année 3, 1883, s. 56—60). — Om ett teorem af Crofton (Tidsskr. f. Matem., R. 5, Aarg. 2, 1884, s. 1—8). — En generalisation af Legendre's formel för beräkning af en sluten konvex kurvas omkrets (ibid., s. 147—149). — 'Öm konvergenter till bestämda integraler. Sthm 1887. 13 s. (VA Bihang, Bd 13, Afd. 1, N: o 3.) — Om maximi- och minimikonver-genter till en viss klass bestämda integraler. Sthm 1889. 17 s. (VA Bihang, Bd 15, Afd. 1, N:o 3.)— Några talteoretiska formler (Nyt Tidsskr. f. Matem., Aarg.-5, 1894: B s 33—38). — Contributions to the theory of the secular perturbations of the planets (VA Öfversigt, Årg. 58, 1902, s. 685—707; även såsom Meddel. fr. Lunds astron. observatorium, N:o 19). — Därjämte lösningar av 10 problem i Educational times, Vol. 24—62 (1876

Källor och litteratur

 

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl Bernhard Sebastian Cawallin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16516, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. J. Heyman.), hämtad 2022-01-22.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16516
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl Bernhard Sebastian Cawallin, urn:sbl:16516, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. J. Heyman.), hämtad 2022-01-22.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se