C August Cederborg

Född:1849-04-09 – Kristianstads Heliga Trefaldighets församling, Kristianstads län (i Gryt)
Död:1933 – Saltsjöbadens församling, Stockholms län

Skriftställare, Journalist


Band 07 (1927), sida 748.

Meriter

Cederborg, Carl August, f. 9 apr. 1849 i Gryt, Kristianstads län. Föräldrar: v. pastorn, sedermera kyrkoherden i Kviinge, kontraktsprosten Ture Svensson Cederborg och Emma Augusta Löfvengren. Elev vid Lunds katedralskola ht. 1864—vt. 1867; åtnjöt privat undervisning i Kristianstad; lantbrukselev hos godsägaren. Behrensen å Äspinge i Hurva socken hösten 1868—hösten 1869. Skötte faderns jordbruk å Kviinge prästgård 1869—76; ägde Höka-röd i Kviinge socken 1876—83; sekreterare i Kviinge sparbank; ledamot av kommunalnämnden i Kviinge 1878—83; suppleant i Kristianstads läns landsting 1882—83; delägare och medredaktör i Helsingborgstidningen Skånes allehanda 1883—88 samt redaktör och utgivare av samma tidning 1888 (utgivningsbevis 16 mars) —1893, då tidningen uppgick i Helsingborgs-posten Skåne—Halland; medarbetare i denna tidning 3 okt. 1893—3 maj 1895 samt dess redaktör och utgivare 14 maj 1895—sept. 1897; medarbetare i Göteborgs aftonblad 1 nov. 1897—1 mars 1898 samt i Svenska dagbladet 1898—1900; platsredaktör i Stockholm för Allers familjjournal 1899—05; har sedan 1905 ägnat sig åt fri skriftställarverk-samhet. Signaturer: Håkan, Cg, Cbg, Onkel Bräsig. — Deltog i stiftandet av Sydsvenska tidningsmannaföreningen (v. ordförandetill 1898); ledamot av Publicistklubben 1899—1914.

Gift 18 apr. 1877 med Olova Kronhamn, f. 1 aug. 1853, d. 14 dec. 1904, dotter till konsuln Viktor Kronhamn i Landskrona.

Biografi

C, som åren 1876—83 drev eget jordbruk i sin hemtrakt, inträdde sistnämnda år i pressens tjänst och övergick efter att såsom utgivare och medarbetare ha medverkat i olika tidningar år 1905 till självständig skrift-ställarverksamhet. Han har särskilt gjort sig känd som författare till ett stort antal histo-riskt-romantiska skildringar, publicerade dels som följetong i flera olika tidningar, dels i bokform. Utan att göra anspråk på högre litterärt värde ha hans historiska romaner genom livlig händelseskildring och goda topografiska och historiska miljöstudier tillvunnit sig vidsträckt popularitet som ungdoms- och folkläsning. Med förkärlek har han valt ämnen från sin födelsebygd Göingetraktens historia (Göingehöfdingen, 1899, Den siste snapphanen, Snapphaneblod, Dackefejden, samtliga 1913, Önnestads präst, Mickel Göing, båda 1921 m. fl.) En annan grupp av hans författarskap utgöres av detektivromaner.

Författare

Arvid Hj. Uggla.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källor: Personliga meddelanden; H. Leander, Publicistklubbens porträttmatrikel (1924); B. Lundstedt, Sveriges period, litteratur, 3 (1902).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C August Cederborg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16537, Svenskt biografiskt lexikon (art av Arvid Hj. Uggla.), hämtad 2020-03-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16537
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C August Cederborg, urn:sbl:16537, Svenskt biografiskt lexikon (art av Arvid Hj. Uggla.), hämtad 2020-03-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se