Edenberg, släktBand 12 (1949), sida 103.

Biografi

Edenberg, släkt, härstammar från staden Lehe i tyska stiftet Bremen, där stamfadern Matthias eller Theis Eden (d. 1636) var bryggare. Med deras son Claes Eden kom släkten 1619 till Sverige, där han blev storköpman i Uppsala, 1654 adlad med namnet Edenberg (E. 1) och 1653 även ägare till Kipplingeberg i Bälinge sn (Upps.), som han före 1656 bebyggde som säteri och som blev släktens stamgods. Av C. E: s barn märkes sonen diplomaten, godsägaren och samlaren Matthias E. (E. 2). Ätten utdog på manssidan 1716 med dennes broder häradshövdingen i Hagunda m. fl. härader i Uppland Herman E. och på kvinnosidan 1765 med Matthias E:s dotter ärkebiskopinnan Catharina Benzelia, född E., stammoder för ätten Benzelstierna. I K. biblioteket finns ett handskriftsband med »Edenbergska släktens handlingar» (von Engeströmska saml., sign. B. VI. 1,- 8.), huvudsakligen papper rörande Claes och Matthias E.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: ovan nämnda handskr. i K. biblioteket. – J. A. Almquist, Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden, 1:2 (1931); K. W. Herdin, Uppsala på 1600-talet. Rättsväsendet, 1–2 (1926–27), och Borgerskapet (1929).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Edenberg, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16603, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-12-05.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16603
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Edenberg, släkt, urn:sbl:16603, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2020-12-05.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se