Egerström, släktBand 12 (1949), sida 193.

Biografi

Egerström, släkt, härstammar från Gunnar Svensson (d. 1691) i Ingevaldstorp, Röks sn (Ög.). Dennes son rusthållaren Olof Gunnarsson (begr. 1728) i Stora Egbola, Heda sn (Ög.), var fader till bankokommissarien Arvid Fredrik Egerström (f. 1718, d. 1784), ämnessven i Vetenskapsakademien 1746. Han tog namnet efter Egbola. I sitt gifte med Emerentia Catharina Modée hade denne bl. a. fyra söner, av vilka den äldste, godsägaren Gustaf Fredrik E. (f. 1754, d. 1800), var fader till bl. a. Gustaf Fredrik E. d. y. (f. 1791, d. 1853), först svensk officer men från 1811 i rysk militärtjänst, slutligen överstelöjtnant. Hans son Nicolas E. (f. 1831, d. 1919) blev general en chef vid ryska artilleriet 1896 och ägde godset Topalskoje i guvernementet Tver. Denna släktgren levde kvar i Ryssland ännu efter revolutionen 1917. General Nicolas E:s farbror godsägaren Carl Axel Ulrik Wilhelm E. (f. 1800, d. 1855) var fader till Carl Axel E. (E. 1). Släktgrenen kvarlever även i Sverige. Andra huvudgrenen E. stammar från bankokommissarien A. F. E:s son krigsrådet Axel Reinhold E. (f. 1763, d. 1814), vars son kommendören Arvid Reinhold Wilhelm E. (f. 1806, d. 1899) var fader till bl. a. byråchefen Fredrik Reinhold E. (E. 2). En tredje huvudgren stammar från bankokommissarien A. F. E:s yngste son, assessorn Adolf Wilhelm E. (f. 1769, d. 1847). En dennes son fältläkaren, med. doktorn och kirurgie magistern Oskar Wilhelm Ivan E. (f. 1811, d. 1882) var ordförande hos stadsfullmäktige i Nyköping 1863–82 samt jourhavande direktör i Södermanlands enskilda bank 1867–82. Ännu en son till stamfadern, bankokommissarien A. F. E., var Arvid Julius E. (f. 1762, d. 1797), som tjänstgjorde i franska flottan under nordamerikanska frihetskriget. Han deltog sedan i Gustav III:s finska krig, bl. a. i slaget vid Hogland 1788, och blev slutligen amiralitetskapten.

Författare

Bengt Hildebrand.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: H. Elovson, De svenska officerarna i nordamerikanska frihetskriget (Scandia, 2, 1929); K. K:son Leijonhufvud, Ny svensk släktbok (1905); Svenska släktkalendern 1936, utg. av G. Elgenstierna; [V. Örnberg|, Svenska ättartal, 14 (1908); meddel. av registratorn fröken Karin Egerström, Stockholm.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Egerström, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16640, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-02-07.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16640
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Egerström, släkt, urn:sbl:16640, Svenskt biografiskt lexikon (art av Bengt Hildebrand.), hämtad 2023-02-07.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se