Anna M C Branting (f. Jäderin)

Född:1855-11-19 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1950 – Gustav Vasa församling, Stockholms län

Författare, Journalist


Band 06 (1926), sida 39.

Meriter

4. Anna Mathilda Charlotta Branting, f. Jäderin, den föregåendes hustru, f. 19 nov. 1855 i Stockholm. Föräldrar: poliskommissarien Erik Jäderin och Charlotta Gustava Holm. Genomgick statens normalskola för flickor läsåren 1868−72. Medarbetare i tidningen Tiden 1884−86; teaterrecensent i Socialdemokraten 1886−92, i Stockholmstidningen 1892−1909 och åter i Socialdemokraten 1913−17. Pseudonym: René.

Gift 1) 5 maj 1877−20 mars 1883 med löjtnanten Gustav Vilhelm von Kraemer, f. 17 jan. 1851, f 15 okt. 1884; 2) 4 apr. 1884 med Karl Hjalmar Branting (se föregående).

Biografi

Som författarinna till ett antal romaner och en novellsamling »Sju martyrer» (1894) har A. B. tecknat en rad moderna kvinnogestalter och kritiskt skildrat nutida familjeliv. En viss kvinnotyp är förhärskande i hennes böcker: en gift, något indolent, känslig och bräcklig överklassdam, som knappast funnit sig till freds i äktenskapets tryck över personligheten men å andra sidan, som fin iakttagare av sitt köns svagheter och sensitiv för varje förtroget umgänges tvång, icke heller finner ersättning i kvinnlig vänskap; hennes lott blir därför gärna ensamheten såsom i romanerna »Lena» (1893) och »Fåfänglighet» (1910); som denna ej i längden kan tillfredsställa, börjar hon längta efter ett arbete, men hennes uppfostran, som icke lärt henne något yrke, hennes från ungdomen förfinade och bekväma vanor och en ömtålig konstitution hindra henne att träda ut i livet. I denna svårighet finnes för Lena, hjältinnan i A. B:s första roman, ingen annan utväg än döden, då hennes känsliga sinne förnimmer det vanhedrande att efter skilsmässan mottaga underhåll av mannen. A. B:s huvudmotiv är det tragiska öde, som i en övergångstid drabbar många kvinnor, vilka med uppfostran och vanor ha rot i ett äldre skede men genom större krav på personlig frihet och genom ambition höra till en nyare tid. Ett annat problem har A. B. framfört i »Staden» (1901); denna roman, vars miljö är en stockholmsk journalistkrets från 1890-talet, innehåller med sin skildring av de erfarenheter, hjältinnan, den genom en öm och fast natur mest sympatiska av A. B:s kvinnliga romanfigurer, måste göra, en varm vädjan till förmån för den äktenskapliga troheten. Mindre väl betänkta paradoxer och en viss naiv esteticism framträda stundom i A. B:s författarskap, så i romanen »Valérie» (1912) och i reseskildringen »Romresan» (1907), vilken till många delar är roande och angenäm och alltid starkt personlig men också rymmer en hyllning till de antika gladiatorspelen, för det de »givit glans åt legioners tunga arbetsdagar», medan den nya civilisationen »beviljar offer av barn och kvinnor och låter männen tvina bort av gråa mödor i klasskampens tecken». A. B. röjer i sina skrifter charm och en klok, förnäm och klarsynt uppfattning av människor och personliga problem. Men mot detta sinnelag kontrasterar egendomligt, icke minst i hennes författarskaps hållning till de erotiska problemen, en cynisk och knappast grundligt genomtänkt teoretisk åskådning i moraliska frågor, vilken återspeglar naturalismens syn och icke skyr brutal formulering. — En broschyr av A. B. »Kultur och alkohol» (1902) för talan för en måttfull och förfinad njutning gentemot såväl dåliga dryckesvanor som en fanatisk absolutism. Som teaterkritiker under en mångfald år var A. B. bemärkt och uppskattad på grund av sina originella och spirituella omdömen.

Författare

John Landquist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Lena, en bok om fruntimmer af René. Sthm 1893. 12: o 234 s. Sthm 1906. 137 s. (Ljus enkronasbibliotek.) 2: a [=4:e] uppL Sthm 1912. 128 s. 4:e [=5:e] uppl. Sthm (tr. Hfors) 1924. 182 s. — Sju martyrer. Berättelser från den husliga härden af René. Sthm 1894. 12: o 332 s. 3:e uppl. Sthm (tr. Hfors) 1924. .233 s. — Staden. En sedeskildring ur stockholmslifvet. Sthm 1901. 341 s. (Även i dansk övers, av V. Holm. Kbvn 1903.) Sthm (tr. Upps.) 1908. 234 s. (Wahlström och Widstrands kronböcker. 18.) — Kultur och alkohol. Några ord i en viktig fråga. Sthm 1002. 29 s. — Romresan. Sthm 1907. 144 s. — Fåfänglighet. En bok. Sthm 1910. 291 s. — Valérie. Roman. Sthm 1912. 331 s. — Artiklar i Tiden (1884—86), teaterrecensioner i Socialdemokraten (1886—92, 1913—17), 5tockholms-tidn. (1892—1909), skizzer och resebrev i Dagens nyheter (1890-talet), smärre artiklar i tidn. och tidskr. Redigerat: Skådebanan. Sthm 1907—08.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anna M C Branting (f. Jäderin), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16866, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:10986:John Landquist].), hämtad 2022-06-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16866
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anna M C Branting (f. Jäderin), urn:sbl:16866, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:10986:John Landquist].), hämtad 2022-06-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se