Breda, von, släktBand 06 (1926), sida 140.

Biografi

von Breda, gren av en från Brabant härstammande vittutgrenad släkt, vars äldsta kända stamfader Jan de Oude van Breda levde i Holland i början av 1500-talet. Dennes sonsons son Pieter van B. d. ä. (f. 1600, d. 1643) bodde i Hamburg och var en ansedd botaniker. Hans son Pieter van B. d. y. (f. 1638, d. 1717) flyttade till Sverige och blev grosshandlare i Stockholm. Son till honom var målaren Lukas von B. d. ä. (se nedan 1), fader till konstsamlaren Lukas von B. d. y. (se nedan 2), vilkens son, målaren Carl Fredric von B. (se nedan 3), adlades 6 apr. 1812. Med hans son, målaren Johan Fredric von B. (se nedan under 3), utslocknade ätten i Sverige.

Författare

S. Strömbom.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: L. M. V. Örnberg, Sv. ättartal 1896.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Breda, von, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16916, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Strömbom.), hämtad 2021-04-23.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16916
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Breda, von, släkt, urn:sbl:16916, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Strömbom.), hämtad 2021-04-23.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se