Broder Svensson

Död:1436

Riddare, Krigsbefäl, Kapare


Band 06 (1926), sida 325.

Meriter

Broder Svensson, d 1436, riddare, tillhörde säkerligen samma släkt som den ryktbare Abraham Brodersson. Han deltog i Eriks av Pommern krig med hanseaterna såsom befälhavare för några kapare men blev år 1432 tillfångatagen och lär sedan länge hava suttit fängslad i Lybeck. År 1434 befinnes han vara återkommen till Sverige, där han under den Engelbrektska resningen står på det nationella partiets sida. Då svenskarna 1436 belägrade Varberg, omtalas B. såsom en av den svenska härens anförare. Samma, år råkade han i oenighet med Karl Knutsson, vilken hän beskyllde för bristande opartiskhet vid utdelning av förläningar; och blev på dennes befallning avrättad.

Biografi

Författare

S. Tunberg.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Scriptores rerum Svecicarum medii asvi, 1: 1 (1818), s. 153, 2: 1 (1828), s. 142 o. följ.; Sv. medeltidens rim-krönikor, utg. af G. E. Klemming, 2 (1866), s. 88; C. G. Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia ur utlandska arkiver, 2 (1864), s. XC.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Broder Svensson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16984, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Tunberg.), hämtad 2022-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16984
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Broder Svensson, urn:sbl:16984, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Tunberg.), hämtad 2022-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se