Broman, släktBand 06 (1926), sida 359.

Biografi

Broman, släktnamn, buret av burggreven i Malmö Lars B. (se nedan 1), vilken adlades 28 jan. 1653 och själv slöt sin adliga ätt, samt antaget av dennes styvson, superintendenten i Karlstad Erland Svenonis Broman (f. 1632, d. 1693), son till kyrkoherden i Stora Kil Sveno Christophori Brunius. Erland B. var lärare åt den unge Karl XI, blev hovpredikant 1665, kyrkoherde i Vingåker 1667 samt superintendent i Karlstad 1673. Hans barn blovo adlade 5 mars 1689. Av dem hade lagmannen Carl B. (f. 1666, d. 1722) sönerna landshövdingen Carl B. (f. 1703, d. 1784) — fader till rikshistoriografen Friedrich Conrad Albrekt B. (se nedan 3) — och presidenten i kommerskollegium Erland B. (se nedan 2), vilken upphöjdes i friherrligt stånd 12 dec. 1747 men vars ättegren utdog med hans son Fredrik Erland B. (f. 1750, d. 1763). Son till superintendenten Erland B. var även lagmannen över Kalmar län och Öland Erland B. (d. 1744), vilken vid sitt avsked år 1735 erhöll landshövdings titel.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Broman, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/16995, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-10-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:16995
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Broman, släkt, urn:sbl:16995, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-10-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se