Bruncrona, släktBand 06 (1926), sida 494.

Biografi

Bruncrona, släkt, härstammande från en länsman Lars, som levde i slutet av 1500- och början av 1600-talet. Hans son, kaptenen Abraham Larsson, blev fader till tre söner, som kallade sig Brun, nämligen a) kaptenen Johan Brun (f. 1638, d. 1699), adlad Ridderbjelke 19 aug. 1695, b) överstelöjtnanten Lorentz Brun (f. omkr. 1650, d.1729), som adlades med namnet Bruncrona .30 sept. 1726 men själv slöt sin ättegren, och c) råd- och handelsmannen i Göteborg Abraham Brun (d. 1740), vars son sekreteraren Abraham Brun (f. 1693, d. 1739) adlades tillsammans med farbrodern Lorentz 30 sept. 1726 och blev stamfader för den ännu fortlevande ättegrenen. Hans son, majoren Abraham Matthias B. (f. 1737, d. 1816), far till kanslirådet Gustaf Adolph B. (se nedan 2), adopterade 1799 sin systerson och måg, professor Olof Rabenius' son Nils Abraham Rabbe (se nedan 1), vilken därvid adlades 16 nov. s. å. men vars ättegren utdog redan med hans son översten Olof Abraham B. (f. 1802, d. 1859).

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bruncrona, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17055, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17055
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bruncrona, släkt, urn:sbl:17055, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2023-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se