Bunge, släktBand 06 (1926), sida 672.

Biografi

Bunge, släkt., härstammande från en amtman i Holstein Jakob B., som levde på 1500-talet. Hans son Jakob Jakobsson B. (d. 1630) inflyttade till Sverige och blev handlande i Gävle samt arrendator av tullarna därstädes. Dennes son, handelsborgmästaren i Stockholm Mårten B. (f. 1630, d. 1694), var fader till A) justitieborgmästaren i Stockholm Jacob B. (se nedan 1), vilkens söner sekreteraren Mårten B. (f. 1693, d. 1749) och kommerserådet Carl Gustaf B. (f. 1700, d. 1761) adlades 6 maj 1720 med namnet Bungencrona (se denna ätt), och B) statssekreteraren Henrik B. (f. 1672, d. 1737), vilken adlades 27 sept. 1710 och upphöjdes i friherrligt stånd 5 juli 1731, allt med bibehållet namn. Söner till Henrik B. voro a) riksrådet Sven B. (se nedan 2), som upphöjdes i grevlig värdighet 1 sept. 1782 och vars grevliga ätt utdog med hans son överhov jägmästaren Mårten B. (se nedan 3), samt b) landshövdingen Carl B. (f. 1734, d. 1816), vilken på svärdssidan slöt den friherrliga ätten B., sedan hans son, generalmajoren och ministern, i Wien Carl B. (f. 1763) avlidit 1812.

Författare
Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur
Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bunge, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17146, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2019-06-27.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17146
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bunge, släkt, urn:sbl:17146, Svenskt biografiskt lexikon (art av
), hämtad 2019-06-27.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se