Sven D. Danieli

Född:1880-03-31 – Hajoms församling, Älvsborgs län
Död:1946 – Trollhättans församling, Älvsborgs län

Uppfinnare, Elektrometallurg, Civilingenjör


Band 10 (1931), sida 188.

Meriter

Danieli, Sven Dagobert, f. 31 mars 1880 i Hajom. Föräldrar: komministern Magnus Danieli och Edla Gustava Jakobina Åkerlund. Elev vid Varbergs h. allmänna läroverk ht. 1892 och vid Göteborgs h. latinläroverk ht. 1893; avlade mogenhetsexamen vid sistnämnda läroverk 26 maj 1899; elev å apoteket Enhörningen i Göteborg 1 sept. 1899—31 aug. 1900; informator hos kabinettskammarherre A. Herlenius på Storfors bruk hösten 1900—1902; bedrev tillika studier i matematik, fysik och kemi; elev vid fackskolan för bergsvetenskap vid tekniska högskolan 13 sept. 1902; avlade avgångsexamen 19 dec. 1905; praktiserade vid Storfors bruk och Nykroppa järnverk somrarna 1901—05; har företagit upprepade studieresor, bl. a. till Österrike, Oberschlesien och Westphalen med järnkontorets stipendium 5 jan.—30 nov. 1907. Andre ingenjör vid Nykroppa järnverk 1 jan.—31 dec. 1906; ingenjör vid masugnar och bessemerverk å Domnarvet 1 jan. 1908—31 maj 1909; ledare av elektrometallurgiska experiment och chef för elektriska smältverket därstädes 1 juni 1909—31 jan. 1915; teknisk chef (överingenjör) vid a.-b. Ferrolegeringars elektriska smältverk i Trollhättan 1 dec.  1915—31 dec. 1927; konsulterande ingenjör vid uppförandet ar Elektrowerk Weisweiler i Weisweiler i Rhenprovinsen 1916—17; ledamot av styrelserna för Stallbacka industriidkares förening u. p. a. från 17 juli 1917; ledamot av styrelsen för Trollhättans elektrokemiska arbetsgivareförbund från 29 apr. 1918; tillkallad sakkunnig i en kommitté i Norge angående möjligheterna att ekonomiskt tillverka elektrotackjärn i Norge 1918; konsulterande ingenjör vid a.-b. Trollhätte cyanidverk 1 nov. 1918—31 dec. 1919; en av stiftarna av a.-b. Svavelprodukter och ledamot av dess styrelse 23 nov. 1918—9 okt. 1920; ledamot av drätselkammaren i Trollhättan 1 jan. 1919—31 dec. 1926 (ordförande 1923—24); ledamot av stadsfullmäktige i Trollhättan 1 apr. 1919—31 dec. 1926; en av stiftarna av Stallbackaindustriens bostads a.-b. och ledamot av dess styrelse från 13 maj 1919; ledamot av styrelserna för Byggnads-föreningen arbetarebostäder u. p. a. från 17 mars 1921, för Trollhättans tryckeri a.-b. från 30 juni 1921 och för a.-b. Trollhättans privatskola 30 okt. 1920—25 okt. 1924; ledamot av Älvsborgs läns landsting 1923—26; av stadsfullmäktige utsedd huvudman i Trollhättans sparbank 1 jan. 1926; ordförande i styrelsen för Troll- hättans brännvinsbolag från 21 juni 1927; ledamot av styrelsen för a.-b; Ferrolegeringar från 16 nov. 1927; en av stiftarna av a.-b. Metallurgisk industri, ledamot av dess styrelse från 14 dec. 1927 samt överingenjör och chef vid dess verkstäder; en av stiftarna av a.-b. Eduard Peterssons bokhandel och ledamot av dess styrelse från 3 jan. 1929. — Ledamot av styrelsen för Trollhättans ingenjörsklubb; övermästare i Oddfellow-logen Christo-pher Polhem i Trollhättan 1923—25.

Gift 23 mars 1909 å Skäldinge gård, Munka-Ljungby socken, med Hilda May Jackson, f. 30 maj 1882 i Thornton Heath, Croydon, London, dotter till bokföraren Henry William Jackson och Elisabet Sunaway Payne.

Biografi

D. tvekade till en början i valet om levnadsbana men synes ha funnit sin livsuppgift, då han som informator vistades på Storfors bruk i Värmland. Efter avlagd bergsingenjörsexamen började han sin praktiska verksamhet vid Nykroppa men beredde sig efter några år tillfälle att fortsätta sina studier i utlandet (1907). Efter hemkomsten anställd vid Domnarvet blev han snart chef för ett elektriskt smältverk därstädes och fick i denna egenskap företrädesvis ägna sig åt elektrometallurgiska experiment. Han blev därunder den förste, som bedrev industriell tillverkning av elektrotackjärn i a.-b. Elektrometalls elektriska masugn. Därefter har han förblivit det elektrometallurgiska området trogen, sedan 1915 såsom överingenjör och chef först vid a.-b. Ferrolegeringar och därpå vid dettas dotterbolag a.-b. Metallurgisk industri i Trollhättan, där tillgången till billig energi erbjuder gynnsamma möjligheter för den elektriska driften.

D:s verksamhet har varit av stor betydelse för den svenska järnhanteringen. Han anses framför andra ha bidragit till att produktionen av ferrokrom nått sin nuvarande betydande omfattning i vårt land. Därjämte har han, delvis i samarbete med andra, utarbetat och infört nya processer för framställning av kolfattiga krom- och magnesiumlegeringar. Det företag, D. leder, har så småningom blivit det största i Europa i sitt slag. Försöksarbetena för de nya processerna ha lett till en rad uppfinningar, skyddade genom svenska, norska, tyska, engelska och amerikanska patent. Flera av dessa patent ha blivit mycket uppmärksammade. D. är emellertid icke blott en framstående tekniker och uppfinnare, det kan också framhållas, att han är en utmärkt industriledare tack vare mångsidiga tekniska och allmänna kunskaper, en aldrig svikande energi och arbetsförmåga, gott omdöme och fasthet i viljan parad med en vidsynt humanitet. Hans krafter ha också räckt till ett omfattande arbete för tekniska, organisatoriska och sociala uppgifter vid sidan av hans huvuduppgifter.

Författare

B. HUBENDICK.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Arkivuppgifter

 

Tryckta arbeten

 

Källor och litteratur

Källa: Från svenska bruk, 1930.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sven D. Danieli, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17257, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. HUBENDICK.), hämtad 2023-03-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17257
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sven D. Danieli, urn:sbl:17257, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. HUBENDICK.), hämtad 2023-03-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se