Josephine Deland

Född:1814-10-01 – Hovförsamlingen, Stockholms län
Död:1890-03-08 – Frankrike (i Paris)

Språklärare, Feminist


Band 11 (1945), sida 16.

Meriter


Biografi

4. Josephine Deland, de båda föregåendes kusin, dotter av D. 1, f. 1 okt. 1814 i Stockholm (Hovf.), d 8 mars 1890 i Paris. J. D. var på 1840- och 50-talen en anlitad lärarinna i franska språket i Stockholm. Mera bekant blev hon emellertid som förespråkerska för den kvinnliga emancipationen, sådan den omkring det förra århundradets mitt framträdde i vårt land. Hennes verksamhet satte frukt i den väl efter förebild av »Delandska kassan» (se D. 2) grundade och ännu kvarlevande Svenska lärarinnornas pensionsförening, som stiftades 1855, huvudsakligen på hennes initiativ. I den samtida pressen, framför allt i Carl Henrik Rydbergs tidning Kapten Puff, förekomma åtskilliga artiklar om J. D. och hennes aggressiva uppträdande. Till sitt yttre var hon »en yppigt formad dam, vars karlavulna fasoner skulle göra ett frånstötande intryck, om de ej i någon mån mildrades av hennes hårs guldglans och ögonens livliga spel». Hon karikerades i Rud. Walls och Aug. Säfströms lilla komedi »Mamsell Garibaldi eller Inga herrar, inga herrar!», som 17 aug. 1859 hade sin premiär på Humlegårdsteatern.

Författare

O. WlESELGREN.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckt arbete: Cours de langue francaise, rédigé d'aprés un nouveau plan et tiré des écrits de M: rs Lévi, Lequien . .. P. 1*. Sthm 1839. 1 bl., 179, (1) s.

Källor och litteratur

Källa: [Anna Charlotta Westling], Sv. lärarinnornas pensionsförenings upp- komst och utveckling 1855—1905 (1905).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Josephine Deland, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17409, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. WlESELGREN.), hämtad 2023-05-31.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17409
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Josephine Deland, urn:sbl:17409, Svenskt biografiskt lexikon (art av O. WlESELGREN.), hämtad 2023-05-31.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se