Frans Edvard Düring

Född:1848-06-30 – Linköpings Domkyrkoförsamling, Östergötlands län
Död:1926-01-29 – Norrköpings Sankt Olai församling, Östergötlands län

Dirigent, Sångare, Körledare


Band 11 (1945), sida 697.

Meriter

Düring, Frans Edvard, f. 30 juni 1848 i Linköping, d. 29 jan. 1926 i Norrköping. Föräldrar: fotografen, musikfanjunkaren Frans Düring och Johanna Karolina Sandberg. Student i Linköping 1872; medicinska studier i Uppsala 1872—75; dirigent för Musikaliska sällskapet i Norrköping 1882—88; kyrkosångarex. i Linköping 1883; organistex. 1892; ledare för »Duringska damkvintetten» 1888—1904; kapellmästare vid Norrköpings orkesterförening 1912 —14. Litt. et art. 1913; Sv. sångarförbundets förtjänstmärke; hedersled, i de svenska gleeklubbarna i Boston och Brooklyn.

G. 1889 m. sångerskan Ida Olovina Andrén, f. 30 sept. 1852 i Göteborg, d. 17 dec. 1938 i Stockholm, dotter av verkmästaren Olof Andrén och Karolina Hansson.

Biografi

Edvard D: s stora musikaliska begåvning — fadern var en skicklig oboist — och goda sångröst togos snart i anspråk efter hans ankomst till Uppsala, och de medicinska studierna fingo komma i andra hand. Redan 1873 deltog han i sin första studentsångarfärd, och två år senare övergav han definitivt studierna för att inträda som andra bas i den berömda Luttemanska solokvartetten och deltog i dess konsertresor i Europa 1875—81. Efter återkomsten till Sverige bosatte han sig i Linköping och stiftade då tillsammans med tullförvaltaren Karl Holmin sångsällskapet I. O. T., vars dirigent D. blev. Hösten 1882 kallades han till dirigent och konstnärlig ledare för Musikaliska sällskapet i Norrköping, en 1828 stiftad sammanslutning av musikälskare, som idkade vokal- och instrumentalmusik vid samkväm och konserter. Under D: s tid präglades sällskapets verksamhet av stor livaktighet, och dess konserter voro talrikt besökta. Bland större verk, som uppfördes, kunna nämnas Haydns oratorium »Skapelsen», Cherubinis »Requiem» och Wennerbergs oratorium »Jesu födelse». Manskörsången låg emellertid D:s hjärta nära, och då han genom ledarskapet för W. 6: s kör kommit i förbindelse med en del goda sångare, tog han hösten 1883 initiativet till bildandet av en manskör, »Düringska kören», som under sin femtioåriga tillvaro — den upplöstes 1933 — spelade en stor roll i Norrköpings kulturella liv.

Men D:s verksamhetslust sökte nya fält. År 1888 bildade han »Düringska damkvintetten», där hans hustru var verksam medlem, och företog med denna vidsträckta konsertresor till Ryssland, Österrike, Spanien och Amerika. D. var impressario och dirigent för företaget till 1904. Mellan konsertresorna verkade han i Linköping och Norrköping och vistades 1895—96 i Göteborg och var då ledare för Göta Par Bricoles sångkör. År 1901 var han med om stiftandet av Östgöta sångarförbund, vars förste förbundsdirigent han var till 1916. När Norrköpings orkesterförening bildades 1912, blev D. dess dirigent och uppehöll denna verksamhet i två år. Han var även ledamot av orkesterföreningens första styrelse.

Som tonsättare har D. framträtt med ett flertal körkompositioner, solosånger med piano, marscher m. m. Bland hans mest uppskattade och sjungna manskvartetter märkas den humoristiska »Ack, om jag vore kejsare!» och den stämningsfulla »Till natten». D. var också en skicklig violoncellist. Hans entusiasmerande och samlande förmåga gjorde honom till en utmärkt körledare, och de av honom ledda körerna stodo på ett högt konstnärligt plan.

Författare

Manne Ulander med bidrag av Åke Lellky.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: 5 qvartetter för mansröster, de svenska qvartettsångarne tillegnade. Sthm [18831. Tv.-8:0. — Längtan. Komponerad för sång och piano, samt fru Ida Diiring tillegnad. Sthm [1903]. Fol. (Även i: B. Fexer, Favoritsånger av sv. tonsättare [1906—-10?].) — »Drömmen», af Birger Mörner. Komponerad för sång och piano. Sthm [1905]. Fol. (Ur Diiringska dam-qvintettens repertoire.) — »Trastens klagan», af Oscar Fredrik. Komponerad för sång och piano. Sthm [1905]. Fol. (Ur Diiringska damqvintettens repertoire.) — Goternas sång. Sthm [1906—10?] Fol. (Bassångarens album. Vald samling ballader... N:o 78.) — »Lifvets gåta». Ord af Elof Jansson. Musik komp. för sång och piano. Linköping 1907. Fol. [Även var.-tr. utan tr.-år.] — Östgöta-sång. Ord av Sten Granlund. Linköping 1910. [För piano:] 4:o. [Annan utg.; sångstämma:] 16:o. — »Ack, om jag vore kejsare I» (Sångarför-bundet. Samling fyrstämmiga sånger... D. 1, [1911—15?], s. 53—55). — Till natten. Efter Ekwurzel. (ibid., s. 52). — N. S. S. jubileumssång. [Text av Edv. Malmström.] Norrköping [19161. Fol. — »Sommarkvällen är så fager» [av] Elof Jansson (Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger... D. 2. 1926, s. 39). — »Ned i väster-salar» (Gehrmans kvartett-bibliotek, [1936—40?], nr 159). — Redigerat: Sångarförbundet. Samling fyrstämmiga sånger för mansröster. Planlagd af Ivar Hedenblad. Slutred. af Edv. Diiring [m. fl.] D. 1. Sthm (tr. Leipzig) [1911—15?].

Källor och litteratur

Källor: Th. Allberg, Minnesskrift i anledning av Musikaliska sällskapets i Norrköping 100-åriga tillvaro (1928); T. Norlind, Allmänt musiklexikon, 1 (2:a uppl., 1927); [E. Rosén], Duringska kören. Ett blad ur Norrköpino-s musikliv 1882—1933 (Särtr. ur Norrköpings tidningar 1933; sign.: Jerk); Uppslagsbok för sv. musikhandeln för åren 1901/1905 f. (1906 f )

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Frans Edvard Düring, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17760, Svenskt biografiskt lexikon (art av Manne Ulander med bidrag av Åke Lellky.), hämtad 2023-06-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17760
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Frans Edvard Düring, urn:sbl:17760, Svenskt biografiskt lexikon (art av Manne Ulander med bidrag av Åke Lellky.), hämtad 2023-06-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se