Sigrid Blomberg. Fotografi

E E Sigrid C Blomberg

Född:1863-10-17 – Fliseryds församling, Kalmar län
Död:1941-01-28 – Karlstads domkyrkoförsamling, Värmlands län

Skulptör


Band 05 (1925), sida 40.

Meriter

Blomberg, Emma Emilia Sigrid Charlotte, f. 17 okt. 1863 i Fliseryd. Föräldrar: lantbrukaren Alfred Blomberg och Charlotte Lundqvist. Genomgick Nisbethska flickskolan i Kalmar; elev vid tekniska skolan i Stockholm hösten 1888 och vid konstakademien 31 aug. 1889−31 maj 1898; idkade tillika studier i Tyskland, huvudsakligen i Dresden under sammanlagt tre års tid; erhöll K. medaljen 1898; har under åren 1900−12 företagit flera studieresor till Italien.

Biografi

Uppvuxen på fädernegården Skärshult i Småland, där husfaderns samlarnit hopbragt en mängd vackra gamla bohagsting, fick S. B. tidigt sitt sinne för linjer och proportioner uppövat. Det var för att utbilda sig i träsnideri, han började studera vid tekniska skolan, men rektorn, B. V. Adler, upptäckte snart hennes anlag, och hans uppmuntran bestämde henne för att övergå till skulpturen. En altargrupp för Oskarshamns kyrka, utförd 1898, var S. B:s första större skulpturverk. Den i ordets egentliga mening religiösa livskänsla, som besjälar denna grupp, har fått ett än starkare och mer samlat uttryck i »Bebådelsen», mästerverket som gjort hennes namn känt över hela landet, och som alltjämt utgår i talrika reproduktioner. »Bebådelsen» skapades 1899 och höggs i marmor på beställning av nationalmuseum 1901. Då S. B. för att utföra denna marmorhuggning första gången kom till Florens, blev ungrenässansens skulptur för henne den starkaste upplevelsen. Något befryndat i känsla och sätt att se drog henne till denna på det väsentliga inriktade konst; och ehuru hon aldrig sökt efterlikna dess formspråk, har den helt visst verkat befruktande på hennes fantasi. Bland S. B:s senare arbeten märkas statyn »Den lilla sjöjungfrun» (1902; hos generaldirektör F. Pegelow); de i brons gjutna figurerna till det av professor Hans Hedlund byggda Röhsska gravmonumentet å Nya kyrkogården i Göteborg (1903−05), där särskilt gruppen »Sorg» är av gripande verkan; dopfunten i marmor i Gustav Vasa-kyrkan i Stockholm (1906); Viktor Rydbergs marmorsarkofag i hans gravkapell å Nya kyrkogården i Göteborg (1908); »Bönen», marmorstaty i Edelweissförbundets kapell i Stockholm (1911); statyetten »Madonna del fuoco» (1912; i trä hos överståthållaren K. Hederstierna). Dessutom har S. B. utfört ett stort antal reliefer och porträttbyster, bland dem P. J. Delands och O. U. Torsslows i marmor i Dramatiska teaterns foajé. Alla dessa verk tillhöra ett decennium av rik produktion, sedermera hämmad genom försvagad syn. — S. B. har åt sig skapat ett vackert konstnärshem i den ursprungligen för målarinnan Eva Bonnier inredda ateljé, som hon sedan något mer än två årtionden disponerar uppe under taket i Bonnierska huset vid Mästersamuelsgatan.

Författare

Sigrid LeijonhufvudSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
E E Sigrid C Blomberg, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17806, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:11174:Sigrid Leijonhufvud]), hämtad 2023-12-04.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17806
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
E E Sigrid C Blomberg, urn:sbl:17806, Svenskt biografiskt lexikon (art av [a:11174:Sigrid Leijonhufvud]), hämtad 2023-12-04.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se