Carl G Bolinder

Född:1818-09-24 – Vaksala församling, Uppsala län
Död:1892-05-21 – Stockholms stad, Stockholms län

Industriman


Band 05 (1925), sida 291.

Meriter

2. Carl Gerhard Bolinder, den föregåendes broder, f. 24 sept. 1818 i Vaksala socken, d 21 maj 1892 i Stockholm. Elev vid Samuel Owens verkstad i Stockholm 1837; järnkontorets stipendiat vid Motala verkstad 3 apr. 1838; verkmästare vid F. H. Kockums mekaniska verkstad i Malmö; medföljde brodern Jean Bolinder till England och Skottland och praktiserade därstädes 1841−44; deltog i anläggningen av J. & C. G. Bolinders mekaniska verkstad, sedermera (från 1873) J. & C. Gr. Bolinders mekaniska verkstads a.-b. och tjänstgjorde som arbetschef därstädes till sin död. RVO 1870.

Gift 24 febr. 1861 med Selma Margareta Maria Bäckman, f. 13 juni 1835, d 12 aug. 1918, dotter till handelsmannen Martin Bäckman i Hudiksvall.

Biografi

B:s uppgift i det framgångsrika industriföretag, som han jämte brodern grundade, var arbetsledarens och organisatörens. Såsom arbetschef medverkade han i hög grad till verkstadens framgång och utveckling. Han konstruerade själv ett flertal olika arbetsmaskiner, och hans i utlandet inhämtade erfarenheter satte honom i stånd att även i övrigt komplettera maskinutrustningen och införa modern drift såväl i verkstaden som gjuteriet. Han var en kraftfull, i hög grad ordningsälskande och redbar man med utpräglade ledaregenskaper, och han vann genom varm välvilja och i sann mening patriarkalisk myndighet sina många underhavandes förtroende och aktning.

Författare

K. A. Fröman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källa: Sv. industriella verk och inrättningar, 3 (1897).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Carl G Bolinder, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17905, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. A. Fröman.), hämtad 2023-12-03.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17905
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Carl G Bolinder, urn:sbl:17905, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. A. Fröman.), hämtad 2023-12-03.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se