C O G Borelius. Fotografi

C O Gudmund Borelius

Född:1889-04-18 – Falu Kristine församling, Dalarnas län
Död:1985-10-01 – Danderyds församling, Stockholms län

Fysiker


Band 05 (1925), sida 471.

Meriter

4. Carl Olof Gudmund Borelius, den föregåendes sysslings son, f. 18 apr. 1889 i Falun. Föräldrar: kontraktsprosten i Ramnäs Karl Aron Borelius och Anna Gertrud Johanna Frank. Avlade mogenhetsexamen vid Lunds privata elementarläroverk 25 maj 1907; student i Lund 17 sept. s. å.; fil. kand. 31 maj 1911; fil. lic. 29 maj 1914; studerade fysik vid Göttingens universitet sommaren s. å.; disp. 27 febr. 1915; fil. doktor 31 maj s. å.; har företagit studieresor bl. a. till Berlin 1907 och till Tyskland, Holland och England 1921. E. o. amanuens vid fysiska institutionen i Lund ht. 1908–vt. 1912; assistent vid den tekniske højskole i Trondhjem okt. 1912juli 1913; amanuens vid fysiska institutionen i Lund 1 juli 1913vt. 1915, vik. lärare i fysik vid Lunds privata elementärskola ht. 1914vt. 1915 och ordinarie lärare därstädes ht. 1915ht. 1918; assistent vid fysiska institutionen i Lund ht. 1915ht. 1919; docent i fysik vid Lunds universitet 8 maj 1915; arbetade på H. Kamerlingh Onnes Kryolaboratorium i Leyden 1922; professor vid tekniska högskolan 15 juni s. å.


Gift 22 apr. 1916 med Kerstin Magnhild Tornberg, f. 7 jan. 1892, dotter till direktören Sven A. Tornberg i Arlöv.

Biografi

B:s doktorsavhandling (»Undersökning av gränspotentialer», 1915) och tidigaste undersökningar behandla den för kolloidernas stabilitetsförhållanden och koagulationsfenomenen betydelsefulla frågan om potentialsprånget mellan en lösning och en fast fas. Han uppvisade tydligt, att man här har att göra med två företeelser: adsorptionspotentialen och den på grund av lösningstensionen uppkomna s.k. Nernt'ska potentialen. Den senare kunde helt försummas hos paraffin, under det att hos glas och kvarts man får en resultant av de båda fenomenen, vilka delvis påverka varandra. B:s' senaste forskningar behandla huvudsakligen metallernas elektriska och termiska egenskaper. Han uppmätte tillsammans med A. E. Lindh bl. a. motstånd, peltiervärme och elektrisk efterverkan hos vismutkristaller såväl parallellt som vinkelrätt mot kristallaxeln samt undersökte även magnetfältets inverkan på dessa egenskaper. Dessa arbeten bekräftade lord Kelvins teori för termoelektriciteten i kristaller samt en av T. Heurlinger uppställd teori för elektrisk efterverkan, vilken återförde detta fenomen till termoelektriska effekter. År 1916 påbörjade B. senare av E. Sedström fullföljda systematiska undersökningar över de metalliska blandkristallernas (de fasta lösningarnas) elektriska och termoelektriska egenskaper, varvid utpräglade lagbundenheter med avseende på komponenternas plats i det periodiska systemet påvisades. B. har även utfört en experimentell prövning och bekräftelse av lord Kelvins termodynamiska teori för termoelektriciteten samt undersökt Thomsoneffekten vid låga temperaturer. Om hans intresse för teoretiska spörsmål vittna arbetena över metallernas elektronteori samt uppställandet av »en ny eterhypotes» (1918). Som experimentalfysiker har han förstått att väl utnyttja och uppnå goda resultat med de ofta obetydliga instrumentella som stått till hans förfogande.

Författare

Sven Odén.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Universitetskanslerns avgjorda handl., Lund, 8 maj 1915 förteckn.), RA; eckl.-dep. handl. 15 juni 1922 (meritförteckn.).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
C O Gudmund Borelius, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/17971, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Odén.), hämtad 2023-03-26.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:17971
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
C O Gudmund Borelius, urn:sbl:17971, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sven Odén.), hämtad 2023-03-26.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se