Elis Valfrid Bosæus

Född:1876-08-31 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1958 – Uppsala domkyrkoförsamling, Uppsala län

Industriledare


Band 05 (1925), sida 507.

Meriter

Bosæus, Elis Valfrid, f. 31 aug. 1876 i Stockholm. Föräldrar: disponenten Nils Valfrid Bosseus och Olga Hulda Maria Hallen. Elev vid Växjö h. allmänna läroverk ht. 1887; avlade mogenhetsexamen därstädes 31 maj 1895; elev vid tekniska högskolan 15 sept. 1896; utexaminerad från dess fackskola för kemisk teknologi 10 juni 1899; har företagit upprepade studieresor till Amerikas förenta stater samt till England, Tyskland och Schweiz. Anställd vid Fiskeby pappersbruk 1 jan. 1899−1 mars 1901 samt under Amerikaresan 1901−02 vid Ticonderoga pulp & paper c:ie, Ticonderoga, N. Y. och vid Union bag & paper c:ie, Sandy Hill, N. Y.: fabrikschef vid Lessebo a.-b. aug. 1902; verkställande direktör därstädes nov. s. å.−15 juni 1918; ledamot av kommittén för revision av tulltaxan 22 juni 1906−13 dec. 1909; styrelseledamot i Sveriges industriförbund 1911−19; ordförande i Ronnebyåns regleringsförening 1912−17; styrelseledamot i Svenska pappersbruksföreningen 1913−19; v. ordförande i Smålands och Blekinge handelskammares arbetsutskott 1913−18; styrelseledamot i Sveriges kemiska industrikontor 1915; v. ordförande i Smålands och Blekinge handelskammare 1917−18; tillkallad som sakkunnig i finansdepartementet för tullärenden 20 maj 1919−31. dec. 1922 och för vissa traktatärenden 4 juni−31 dec. 1919; ledamot av arbetsrådet 1 nov. 1919; sakkunnig rörande prisförhöjning inom pappersindustrien 21 juli 1920 (K. beslut 16 juli)−16 febr. 1921; ledare av handelshögskolans i Stockholm fackkurs för trävaru- och pappersindustri vt. 1921−vt. 1924; besökte i offentligt uppdrag Finland 1922 och Tjeckoslovakien 1924; ordförande i arbetsrådet 1 okt. 1923; v. ordförande i Svenska teknologföreningens avdelning för kemi och bergsvetenskap 1924. RVO 1913; RNO 1920.

Gift 17 dec. 1903 med Elisabet Klara Fielding, f. 4 febr. 1885, dotter till disponenten David Fielding.

Biografi

Under sin sextonåriga direktörstid vid Lessebo nedlade B. ett framgångsrikt arbete på brukets modernisering och ytterligare förbättringar av dess välkända kvalitetstillverkningar. Hans grundliga sakkunskap i industriella frågor och organisatoriska förmåga, som flitigt tagits i anspråk för såväl offentliga som enskilda uppdrag, har särskilt gjort sig gällande i det gentemot industrien grannlaga arbetet inom arbetsrådet. Jämte ett flertal uppsatser i den periodiska facklitteraturen har han skrivit »Pappersindustriens produktionsförhållanden» (Statens offentliga utredningar, 1922: 36) samt »Anteckningar om nutidens svenska pappersindustri» (Molæ chartariæ suecanæ, 2, utgiven av Svenska pappersbruksföreningen. 1923).

Författare

K. A. Fröman.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Elis Valfrid Bosæus, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18004, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. A. Fröman.), hämtad 2021-12-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18004
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Elis Valfrid Bosæus, urn:sbl:18004, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. A. Fröman.), hämtad 2021-12-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se