Johan Bernhard Berndes

Född:1792-12-02 – Stockholms stad, Stockholms län
Död:1834-09-09 – Stockholms stad, Stockholms län

Grafiker, Ämbetsman


Band 04 (1924), sida 6.

Meriter

3. Johan Bernhard Berndes, den föregåendes son i hans första gifte, f. 2 dec. 1792 i Stockholm, d 9 sept. 1834 därstädes under koleraepidemien. Student i Uppsala 8 mars 1811; avlade kansliexamen 10 dec. 1812. E. o. kanslist 22 jan. 1813, kopist 15 mars 1816, kanslist 4 mars 1817 och protokollssekreterare 2 apr. 1822, allt vid kammarexpeditionen.

Gift 30 maj 1830 med Ulrika Renberg, f. 21 apr. 1811, d 8 juni 1875, dotter till tobaksfabrikören Simon Petrus Renberg och 1836 omgift med sin svåger kamreraren Anders Gustav Berndes.

Biografi

B. hade ärvt konstnärliga anlag och utövade liksom fadern gravyrkonsten. Kvantitativt blev hans œuvre icke stort, det omfattar enligt Palms förteckning endast tjugufyra blad, de flesta sällsynta. Han begagnade sig så gott som uteslutande av mezzotinttekniken, från vilken han endast avvek i ett porträtt av domprosten Sven Bælter, utfört i punktmanér. Hans mest lyckade arbeten, porträtten av gravören Kristian Didrik Forssell (efter Per Krafft d. y.) och den franske dramaturgen Jean Francois Ducis, tillhöra det bästa, som frambragts av svensk mezzotintkonst. Utom efter Per Krafft d. y. har B. stuckit efter D. K. Ehrenstrahl, F. Westin, K. F. von Breda och J. A. Gillberg samt av utländska mästare efter J. Reynolds, A. van Dyck, P. P. Rubens, Gaspar de Crayer m. fl. Jämte porträtten omfattar hans verksamhet enstaka genreblad efter äldre mästare och en utsikt av Gripsholm och Mariefred efter K. J. Fahlcrantz.

Författare

K. Asplund.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor (till B. 2 och 3): A. U. Berndes' räkenskapsbok över miniatyrer och gravyrer 1784—1833, nationalmuseum; handskr. rör. densammes studier om äldre svensk konst, dikter, fragment m. m., hos konstnären A. Sjögren. — K. Asplund, Hj. Wicanders miniatyrsamling (1920); O. Levertin, Niclas Lafrensen d. y. (1899); C. U. Palm, Anton Ulrik Berndes och Johan Bernhard Berndes (Meddel. fr. fören. f. grafisk konst, 4, 1904).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Johan Bernhard Berndes, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18093, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. Asplund.), hämtad 2020-12-01.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18093
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Johan Bernhard Berndes, urn:sbl:18093, Svenskt biografiskt lexikon (art av K. Asplund.), hämtad 2020-12-01.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se