Bernt van Münster

Född:1500-tal
Död:0

Skulptör


Band 04 (1924), sida 11.

Meriter

Biografi

Bernt van Münster härstammade, som namnet anger, från staden Münster i Westfalen. I likhet med så många andra utländska konstnärer och konsthantverkare inkom han i Sverige under Johan III: s tid och anställdes där vid Vadstena slott under det långsamma slottsbyggets senare skede. När han anlände, var Arent de Roy slottsbyggmästare (1566–90) och Peter de la Roche (från 1556) ledare av stenhuggeriarbetena. I slottsräkenskaperna omtalas B. från 1582 till in på 1600-talets början. Han räknas först till mäster Peters stenhuggardrängar men arbetar senare under dennes sista år och efter hans död (1599) mera självständigt under ledning av slottsbyggmästaren, som efter Arents död blev Hans Fleming, även han, liksom företrädaren, nederländare. Bland arbeten, som B. utfört eller vid vilka han medverkat, må nämnas: 1591–92 den joniska pilasterportalen å östra trapptornet — när den höga kungstrappan nedtogs, flyttades portalen ned till sin nuvarande plats i bottenvåningen — 1593 en dopfunt, skänkt av drottning Gunilla till Säby kyrka i Småland, samt gravhällar med arkitektonisk omramning för Vadstena slottskyrka; 1595–1602 gravvården över hertig Magnus i klosterkyrkan med biträde av Adam och Jakob stenhuggare samt 1596–98 stenhuggeriarbeten för slottets västra del med trapptornet och dess rustikportal; slutligen utförde B. från 1602 med tillhjälp av Josua Påfvelsson, Antonius Persson (en son till Peter de la Roche) och Hans stenhuggare slottets östra och västra praktgavlar. Den östra gaveln, som i nedre mittfältet bar hertig Johans av Östergötlandsvapen samt inskriften »Joh. Dux. Goth. Orientalis», torde ha färdigställts 1605. Den västra, med ett större riksvapen, namnchiffret »G. A. R. S.» [Gustavus Adolphus Rex Svecise] och årtalet 1620, blev troligen kort efteråt färdig men uppsatt 1620. Den närmaste svenska förebilden till dessa gavelrösten var Adelhusets södra gavel å Stockholms slott, men hela denna renässansgaveltyp med en dorisk och en jonisk pilasterställning, avsatsvoluter, nischer, i dessa allegoriska statyer (här Tron, Kärleken och Hoppet åt öster, Rättvisan, Styrkan och Hovsamheten åt väster), krigarstatyer å avsatser och krön samt vapentavlor är till ursprunget nederländsk och representeras t. ex. av likartade arbeten av Antwerpenmästaren Cornelis Floris och hans krets (mittgaveln å rådhuset i Antwerpen och andra husgavlar i denna stad). B. arbetade i den nederländska romantiska riktningens tjänst men kan knappast gälla som den konstnärlige upphovsmannen till Vadstenagavlarnas komposition, som antagligen uppstått efter utkast av byggmästaren eller av den gamle Peter de la Roche.

Författare

Aug. Hahr.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Vadstena slotts räkenskaper under den äldre Vasatiden, kammararkivet; Kon. Johan III: s byggnads- och befästningsföretag, bref ur riksregistraturet 1568—1592 (Hist. bibliotek, 1—2, 1875, 76); A. Hahr, Studier i nord. renässanskonst, 1 (1913); C. M. Kjellberg, Vadstena slott (1915); G. Upmark, Sv. byggnadskonst 1530—1760 (1904); dens., Vadstena slott 1545—1620 (Valda skrifter, 1901).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Bernt van Münster, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18101, Svenskt biografiskt lexikon (art av Aug. Hahr.), hämtad 2019-10-19.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18101
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Bernt van Münster, urn:sbl:18101, Svenskt biografiskt lexikon (art av Aug. Hahr.), hämtad 2019-10-19.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se