Berwald, släktBand 04 (1924), sida 26.

Biografi

Berwald, släkt, härstammande från staden Bärwalde i Neumark i Brandenburg. Till denna släkt hörde Johann Gottfried B., vilken i början av 1700-talet levde i Königsberg. Han var far till flöjtisten Johann Friedrich B. (f. 1711, d 1789), slutligen anställd vid hovkapellet i Ludwigslust och stamfader för en följd av duktiga musiker, vilka varit verksamma i Tyskland, Danmark, Sverige och Ryssland. Bland hans tjugufem barn märkas violinisten vid hovkapellet i Ludwigslust Johann Gottfried B. (f. 1737), violinisten Christian Friedrich Georg B. (f. 1740, d 1825), hovsångerskan i Ludwigslust Christine Sophie B. (f. 1757), fagottisten, sedermera violinisten Georg Johan Abraham B. (f. 1758, d 1825) samt fagottisten i Ludwigslust Friedrich Wilhelm Carl B. (f. 1776, d 1798). Av dessa utbildades a) Christian Friedrich Georg B. till violinist av Franz Benda i Berlin och kom sommaren 1772 till Sverige, där han efter några offentliga uppträdanden anställdes som kammarmusiker hos hertig Karl och violinist i hovkapellet; till Sverige torde han ha lockats av det starka uppsvinget i Stockholms musikliv vid tiden för Gustav III: s regeringstillträde på grund av Musikaliska akademiens instiftande 1771, upprättandet av operan och hovkapellets omdaning i samband därmed; tillika torde han ha påräknat protektion av det holstein-gottorpska konungahuset och av änkedrottningen Lovisa Ulrika, med vilkens broder Fredrik den store han ofta spelat flöjt. Sin tjänst vid teatern behöll han till 1806; vid sidan därav idkade han en omfattande lärarverksamhet, gav konserter i Stockholm och närbelägna städer samt upprättade ett musiklånbibliotek. Söner till honom voro komponisten Franz B. och hovkapellmästaren August B. (se nedan 2 och 3), av vilka den förre blev far till assistenten vid tekniska högskolan Hjalmar B. (f. 1848, d. 1930), som utgivit en del sångkompositioner. Hjalmar B:s dotter Astrid Maria Beatrice B. (f. 1886, d. 1982), lärarinna vid Rickard Anderssons musikskola i Stockholm, har gjort sig känd som pianist, b) Christian Friedrich Georg B: s broder Georg Johan Abraham B. inkallades 1782 till Sverige av J. G. Naumann och anställdes i hovkapellet, först som fagottist, därpå som violinist. Efter växlingsrika öden bosatte han sig 1803 i Petersburg, i vars musikliv han kom att intaga en framstående ställning. Från honom härstammar en rysk gren av släkten; son till honom var även hovkapellmästaren Johan Fredrik B. (se nedan 1), fader till operasångerskan Julia B. (se nedan 4). — Med Georg Johan Abraham B. kom möjligen halvsystern Christine Sophie till Sverige. I så fall kan hon vara identisk med »den svenska jomfru Berwald», som 1786 i Köpenhamn medverkade i sopransolot vid första uppförandet därstädes av Händels Messias.

Författare

Olallo Morales.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Olallo Morales, Franz Berwald. Förfäderna. Ur en outgiven Berwaldbiografi (Sv. tidskr. f. musikforskning, 1921.). — Se i övrigt: G. Elgenstierna, Sv. släktkalendern 1917.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Berwald, släkt, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18113, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olallo Morales.), hämtad 2021-04-20.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18113
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Berwald, släkt, urn:sbl:18113, Svenskt biografiskt lexikon (art av Olallo Morales.), hämtad 2021-04-20.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se