Henrik Bidz

Död:1458

Riksråd, Riddare


Band 04 (1924), sida 140.

Meriter

1. Henrik Bidz, till Vik i Kimito socken i Finland, d 1458. Väpnare, slagen till riddare 1441 vid konung Kristoffers kröning; häradshövding i Halikko härad; medlem av landsrätten i Åbo; från 1456 nämnd som lagman i Söderfinne; av Karl Knutsson omedelbart efter dennes upphöjelse gjord till medlem av rikets råd.

Gift med Anna Klasdotter Diekn, dotter till Klas Lydekesson Diekn, ståthållare på Åbo slott.

Biografi

B. var konung Karls synnerlige förtroendeman, vilket bl. a. framgår därav, att han var en av de sex män från eget rike, som den landsflyktige konungen 1457 ville hava till domare mellan sig och sina fiender. Trots denna konungens tillit deltog han emellertid midsommartiden s. å. i de finländska ständernas valmöte i Åbo, där dessa för sin del valde Kristian av Oldenburg till konung.

FörfattareSök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Henrik Bidz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18155, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-04-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18155
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Henrik Bidz, urn:sbl:18155, Svenskt biografiskt lexikon, hämtad 2020-04-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se