Konrad Bidz

Död:1489

Biskop


Band 04 (1924), sida 140.

Meriter

2. Konrad Bidz, den föregåendes son, d 13 mars 1489.

Biografi

Inskrevs 1438 vid universitetet i Leipzig, där han förvärvade magistergraden; studerade 1448 vid universitetet i Bologna. Domprost i Åbo 1450; av domkapitlet därstädes enhälligt vald till biskop; erhöll stadfästelse av påven Pius II 4 juli 1460 och invigdes till ämbetet i Siena.

Som biskop i Åbo tillvaratog B. kyrkans och prästerskapets intressen bl. a. gentemot den världsliga makten, delade större församlingar, återupplivade gällande föreskrifter om prästernas avlöning samt förhöjde gudstjänstens ståt i domkyrkan genom att öka korprästernas antal m. m. 1486 ålade han kanikerna att »residera» i stiftstaden. Ett stort antal ännu kvarstående sockenkyrkor av sten uppfördes under hans tid i Finland. År 1488 lät han i Lybeck första gången trycka en mässbok för stiftets behov, det s. k. »Missale ecclesise Aboensis». Vidare utgav han åren 1474 och 1480 nya kyrkostadgar och utsände 1482 ett förmaningsbrev till skolrektorerna, vittnande om intresse för djäkneundervisningens främjande. Politiskt slöt B. sig nära till konung Kristian och bisprang honom vid ett personligt sammanträffande med krigsfolk (sannolikt under konungens besök i Stockholm antingen 1463 eller 1464). Efter 1471 övergick han dock av allt att döma till Sten Stures anhängare.

Författare

P. O. VON TÖRNE.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: K. H. Karlssons avskrifter från Vatikanarkivet, Finlands statsarkiv; Handlingar till upplysning. af Finlands häfder, utg. af A. I. Arwidsson, 1—8 (1846—56); Åbo domkyrkas svartbok, utg. af R. Hausen (1890); T. Carpelan, Finsk biogr. handbok, 1 (1903); M. Pauli Tuusten, Chronicon episcoporum Finlandensium, utg. af H. G. Porthan (1784—1800); J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden (1909—16); M. G. Schybergson, Finlands historia, 1 (1903).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Konrad Bidz, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18156, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. O. VON TÖRNE.), hämtad 2020-04-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18156
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Konrad Bidz, urn:sbl:18156, Svenskt biografiskt lexikon (art av P. O. VON TÖRNE.), hämtad 2020-04-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se