Ture Bengtsson (Bielke)

Död:1414

Riksråd, Riddare


Band 04 (1924), sida 148.

Meriter

6. Ture Bengtsson (Bielke), den föregåendes broder, riksråd, lagman i Uppland, d troligen 1414. T. uppträder i urkunderna såsom riddare år 1388 och riksråd år 1389. Han synes hava innehaft ett stort antal domarbefattningar, i det han år 1378 säges vara vice lagman i Västmanland, år 1390 häradshövding i Lagunda härad, år 1407 och följande år häradshövding i Åkerbo härad, år 1409 och följande år lagman i Uppland. Gift med Margareta Arvidsdotter (sparre).

Biografi

T. hörde till Bo Jonssons testamentsexekutörer och sålunda till de svenska herrar, vilka först underkastade sig drottning Margareta. Under de följande åren återfinnes T:s namn i de flesta viktigare statsrätlsliga och diplomatiska akter, vilka av drottning Margareta och Erik av Pommern i gemenskap med det svenska rådet utfärdades. Särskilt var T. verksam vid de räfsteting, som av drottning Margareta igångsattes över hela Sverige. T. avled troligen i slutet av år 1414 och begrovs år 1415 i Vadstena, varvid i Vadstena klosters diarium om honom antecknades: »primus inter pociores consiliarios hujus regni».

Författare

SV. TUNBERG.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: se under släktöversikten.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Ture Bengtsson (Bielke), https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18185, Svenskt biografiskt lexikon (art av SV. TUNBERG.), hämtad 2023-06-09.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18185
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Ture Bengtsson (Bielke), urn:sbl:18185, Svenskt biografiskt lexikon (art av SV. TUNBERG.), hämtad 2023-06-09.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se