Erik Biörenklou

Född:1624
Död:1662-10-13 – Stockholms stad, Stockholms län

Fortifikationsofficer


Band 04 (1924), sida 473.

Meriter

2. Erik Biörenklou, före adlandet Mylon, den föregåendes broder, f. 1624, d 13 okt. 1662 i Stockholm. Efter studier särskilt i matematik vid Uppsala universitet reste B. under några år i utlandet och studerade bl. a. fortifikationen samt besåg de förnämsta fästningarna i Frankrike och Flandern. Återkommen till fäderneslandet, anmälde han sig till krigstjänst och sattes 1655 av Karl X Gustav under generalmajor P. Wirtz' befäl för vidare utbildning i fortifikation; placerades vid fältmarskalken greve A. Wittenbergs infall i Polen i dennes generalstab som ingenjör samt gjorde sedan även generaladjutantstjänst; förordnad till ingenjör i Krakau 1655; tillika kapten vid Wirtz' regemente; medföljde denne till Pommern i aug. 1657; placerad som ingenjör i Stettin 1 okt. s. å.; adlad 20 sept. 1662. — Var antagligen gift men synes ej ha efterlämnat barn.

Biografi

B. var en skicklig fortifikationsofficer. Han deltog med framgång i ledningen av belägringsarbetena vid Kråkan, 18 sept.—8 okt. 1655, varvid han erhöll ett skottsår, därav han sedan ofta led, utförde efter denna fästnings erövring åtskilliga förstärkningsarbeten samt deltog med utmärkelse i stadens försvar mot polackarna från medlet av okt. 1656 till 11 febr. 1657 och mot österrikarna 12 juli—13 aug. 1657. Sedan han placerats i Stettin, handhade han såväl denna fästnings som Damms och de mellanliggande Blockhusverkens och Tullskansens samt Greiffenhagens, Wollins och Uckermündes fortifikationer. Slutligen deltog han i Wirtz' lysande försvar av Stettin 6 sept.—4 nov. 1659, varvid han enligt dennes utsago visade sig »stetig in arbeit, wachsam und tapfer»; men under belägringen hade B. ådragit sig »eine gefährliche fluss», som återkom periodiskt, och varifrån han ännu 1660 ej tillfrisknat. Förmodligen återvann han aldrig hälsan.

Författare

L. W:son Munthe.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Königl. Rent Cammer Rechn. inn Alten Stettin 1660, krigsarkivet; Polska kriget 1656—60 och kon. Carl Gustafs marsch, handskr. av Erik Dahlbergh, RA; B. Schlegel & C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej å riddarhuset introducerade sv. adelns ättar-taflor (1875); L. W:son Munthe, Kungl. fortifikationens historia, 2 (1903—06).Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Erik Biörenklou, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18250, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:son Munthe.), hämtad 2019-02-21.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18250
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Erik Biörenklou, urn:sbl:18250, Svenskt biografiskt lexikon (art av L. W:son Munthe.), hämtad 2019-02-21.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se