Arvid Bjerke

Född:1880-12-26 – Göteborgs stad, Västra Götalands län
Död:1952 – Maria Magdalena församling, Stockholms län

Arkitekt


Band 04 (1924), sida 491.

Meriter

Bjerke, Arvid, f. 26 dec. 1880 i Göteborg. Föräldrar: grosshandlaren August Mattsson och Fanny Elvira Linderholm. Elev vid Göteborgs h. realläroverk ht. 1890; avlade mogenhetsexamen därstädes 1 juni 1899; inskrevs vid tekniska högskolan 15 sept. s.å.; avlade avgångsexamen från dess avdelning för arkitektur 30 apr. 1903; elev vid Konstakademien 25 sept. s.å.–30 maj 1905; har företagit studieresor till Tyskland och Italien 1909, till Frankrike och England 1913, till Nordafrika och Spanien 1920, till Frankrike och Tyskland s. å. för att på medicinalstyrelsens uppdrag studera sjukhusbyggnader, till Österrike 1921 och till England 1923. Har idkat arkitektverksamhet i Göteborg sedan 1906, i samarbete med arkitekten R. O. Swensson från jan. 1913 till apr. 1920; medarbetare i arkitektkonsortiet Ares. RNO 1923.

Gift 10 juni 1906 med Elsa Matilda Svensson, f. 5 nov. 1881, dotter till snörmakerifabrikören Gustav Adolf Leonard Svensson.

Biografi

Under en tidigare period särskilt verksam som arkitekt till skolhus, blev B. från år 1914 framför allt engagerad i det nya villaområdet å Lorensberg i Göteborg och är väl den, som främst satt sin prägel på dess intressanta och samlade stadsbild. Liksom i den samtidigt uppvuxna »Diplomatstaden» i Stockholm blev å Lorensberg den förnäma villatypen huvudsakligen genomförd i tegel, och B. har på den av terrängen starkt beroende stadsplanen uppfört ett stort antal utmärkta privatbostäder av en rikt varierad men dock enhetlig stil; med sina enkla tegelmurar, höga takfall och ofta klassicerande detaljer forma dessa byggnader tillsammans en omväxlande och förnäm stadsmiljö av säreget, pittoreskt slag. Sina största uppdrag har B. utfört som medlem av och representant för arkitektkonsortiet Ares, vilket efter pristävlan omhändertog Götaplatsens i Göteborg utformning och påbegynte uppförandet av anläggningen till samma stads jubileumsutställning år 1923; båda dessa stora arkitekturverk slutfördes av B. tillsammans med Sigfrid Ericson. Götaplatsens för svenska förhållanden enastående monumentaltorg behärskas av det i gultegel uppbyggda konstmuseet, som reser sig ovan en imponerande terrassanordning; de båda arkitekterna hava med en viss anslutning till göteborgsk nyantik här sökt en monumental stil av en såväl till det yttre som inre tung och kärv klassicistisk prägel. Liksom Götaplatsen med sina byggnadsprojekt vittnade om arkitekternas förmåga att lösa ett stort situationsproblem, visade jubileumsutställningen av 1923 kanske än tydligare förmågan att på en svår terräng och på ett splittrat område bygga upp stora arkitektoniska perspektiv och helgjutna platsbildningar. I sin originella antikisering med djärva insatser av orientalisk stil blevo Göteborgsutställningens såväl arkitekturplatser som särskilda byggnader av största effekt, kanske starkast i kvällsbelysning tack vare den glänsande illuminationskonsten. B., som spelat en ingripande roll vid dessa arbeten, har dessutom ensam utfört anläggningen av nöjesfältet å Liseberg, där kongresshallen visar ett prov på hans antikiserande formspråk och hans rumsbildande förmåga.

Författare

R. Josephson.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Arvid Bjerke, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18256, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Josephson.), hämtad 2024-04-14.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18256
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Arvid Bjerke, urn:sbl:18256, Svenskt biografiskt lexikon (art av R. Josephson.), hämtad 2024-04-14.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se