Fredrik Bogislaus Björkenstam

Född:1858-08-17 – Simtuna församling, Uppsala län
Död:1913-04-13

Artilleriofficer, Jägare


Band 04 (1924), sida 567.

Meriter

Björkenstam, Fredrik Bogislaus, f. 17 aug. 1858 i Simtuna, d 13 apr. 1913. Föräldrar: ryttmästaren Fredrik August Björkenstam och Hedvig Augusta Amalia von Schwerin. Adelsman efter faderns död 17 maj 1872. Elev vid Uppsala h. elementarläroverk ht. 1870; avlade mogenhetsexamen därstädes 6 dec. 1878. Volontär vid Vendes artilleriregemente 13 nov; 1876; elev vid Karlberg 14 juli 1879; avlade avgångsexamen 30 okt. 1880; underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 19 nov. s. å.; avlade examen för inträde vid artilleri- och ingenjörhögskolan 10 maj 1882; avlade examen i allmänna kursen därstädes 6 maj 1884; löjtnant 5 dec. s. å.; chef för a.-b. Stockholms expressbyrå från år 1892; löjtnant i Vendes artilleriregementes reserv 22 apr. s. å.; kapten i armén 31 dec. 1894; ledamot av konungens jaktklubb 1900 (sekreterare 6 nov. 1902, ledamot av styrelsen 1903); kommitterad hos Svenska jägarförbundet för att verka för och ha överinseendet över en förbättrad jaktvård i Stockholms län 1903; hovjägmästare 1 dec. 1906; ordförande i Svenska jägareförbundets Stockholmsavdelning 18 mars 1907 och förbundets skattmästare 19 apr. s. å.; ordnade svenska avdelningen för jakten på sport- och turistutställningen i Berlin 20 apr.–5 maj s. å.; erhöll ånyo tillstånd att återinträda som kapten i armén och löjtnant i Vendes artilleriregementes reserv 19 mars 1909; kommissarie för svenska jaktutställningen i Wien 1910 och Sveriges ombud vid andra internationella jaktkongressen därstädes 5–7 sept. s. å.; kommissarie för svenska turistutställningen i Wien 1911; erhöll avsked ur krigstjänsten 19 jan. 1912. RSO 1903; RVO 1904; OII:sGbmt 1907; KVO2kl 1911; innehade dessutom utländska ordnar och var bl. a. ledamot av kejserliga jaktklubben i Wien.

Gift 21 nov. 1889 med Ebba Angelika Tranchell, f. 21 juli 1868, dotter till direktören Justus Fredrik Tranchell.

Biografi

B. var en av sin tids skickligaste och mera intresserade jägare. På sina vidsträckta marker i skilda delar av landet idkade han jakt i de flesta i vårt land brukade former men skänkte dock alltid ett visst företräde åt fågeljakten med stående hund. År 1901 företog han en jaktfärd till Kaukasien, och vintrarna 1903 och 1904 jagade han björn i Karelen, utflykter, som han friskt och sakligt skildrar i den periodiska jaktlitteraturen. Med åren kom B. att intaga en framskjuten ställning inom de ledande jaktföreningarha och använde denna till att kraftigt verka för den förbättrade jaktvård, som genom den växande bebyggelsen, skjutvapnens utveckling och jaktnöjets demokratisering blivit allt merabehövlig i vårt land. Utrustad med betydande organisatorisk förmåga togs han därjämte med förkärlek i användning vid anordnandet av jaktutställningar; den hedrande uppmärksamhet, som den svenska jaktavdelningen tillvann sig vid den stora utställningen i Wien 1910, har bl. a. till ej ringa del räknats honom till förtjänst. Hos sina vänner efterlämnade B. minnet av en man med karaktär, fri från allt kryperi och småsinne, som ärligt sade sin mening och stod för sitt ord.

Författare

B. BOËTHIUS.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta skrifter: Tre veckor i Kaukasien (Sv. jägareförbundets nya tidskr., Arg. 40, 1902, s. 38—57). — Björnjagter i Karelen vintern 1904 (ibid.. Arg. 42, 1904, s. 22—36). — Små skisser från jaktbanan (Jägaren, Årg'. 12, 1906, s. 62—76). — Die Jagd in Schweden (Schweden. Internationale Sportau.sstellung Berlin 1907, Sthm 1907, s. 7—13; anon.). — Jaktkongressen i Wien 1910 (Sv. jägareförbundets tidskr., Årg. 48, 1910, s. 335—339).

Källor och litteratur

Källor: Lantförsvarsdep. handl. 19 nov. 1880; nekrologer i Från skog o. sjö 1913 och Sv. jägareförbundets tidskr. 1913; G. C: son Lfewenhauptj, Från jagtutställningen i Wien (Sv. jägareförbundets tidskr., 1910); H. Sam-zelius, Jägeristaten (1915); dens., Fredrik Björkenstam (Jägaren, 12, 1906).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Fredrik Bogislaus Björkenstam, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18288, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. BOËTHIUS.), hämtad 2023-05-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18288
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Fredrik Bogislaus Björkenstam, urn:sbl:18288, Svenskt biografiskt lexikon (art av B. BOËTHIUS.), hämtad 2023-05-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se