Björn

Död:1258

Biskop


Band 04 (1924), sida 639.

Meriter

Biografi

Björn (Bero) I var biskop i Finland närmast efter biskop Tomas. Biskopskrönikan berättar, att han var bördig från Västergötland och befryndad med konung Erik Eriksson samt dennes kansler. Tiden, när han tillträdde biskopsvärdigheten, kan icke med visshet bestämmas, men den största sannolikhet talar för antagandet, att det skett i samband med Birger jarls härtåg till Finland 1249, vilket gjorde det möjligt att återupprätta den av tavasternas anfall svårt skakade finska kyrkan. B. berättas hava avstått till konungen den skatt, som finnarna dittills erlagt till biskopen, något som tyder på att Finland nu knutits närmare till det svenska riket. Otvivelaktigt har det även i kyrkligt avseende, från att förut snarast ha varit ett i viss mån självständigt rnissionsområde, fastare inordnats bland de svenska stiften. Under B: s episkopat grundlades även Finlands första kloster, dominikanklostret i Åbo (1249). 1253 deltog B. i ett stormannamöte i Valby, det enda tillfälle, vid vilket hän nämnes i en bevarad urkund. Han skall hava avlidit 1258 och begrovs i Räntämäki.

Författare

Sten Engström.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Finlands medeltidsurkunder, utg. af R. Hausen, 1 (191,0); P. Juusten, Chronicon episcoporum Finlandensium (i H. G. Porthans Skrifter 1 urval, 1—2, 1859—62); Y. Koskinen, Finlands historia, öfvers. af R. Hertz-berg (1874), M. G. Schybergson, Finlands historia, 1 (1903).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Björn, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18320, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten Engström.), hämtad 2020-05-29.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18320
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Björn, urn:sbl:18320, Svenskt biografiskt lexikon (art av Sten Engström.), hämtad 2020-05-29.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se