Hans Beddeker

Död:1659-11-14

Arméofficer, Kavalleriofficer


Band 03 (1922), sida 48.

Meriter

Beddeker (von Böddeker, Bottiger), Hans, d 14 nov. 1659. Var av braunschweigsk härstamning. Återinträdde, efter att redan förut vid något tillfälle ha tjänat i svenska armén, såsom överste i svensk tjänst 17 mars 1655, i det att han då erhöll patent för värvande av ett rytteriregemente i Tyskland, ett uppdrag, som han redan två månader senare i huvudsak hade uppfyllt; deltog i Karl X Gustavs fälttåg i Polen 1655—56 och i danska fälttågen 1657—59; generalmajor av kavalleriet 9 jan. 1656.

Biografi

B., som uppgives ha varit till ålder kommen, då han 1655 återinträdde i svensk tjänst, tillhörde den armé, med vilken Arvid Wittenberg i juli nämnda år inledde polska fälttåget och från svenska Pommern framryckte till Warthelinjen. Sedan Karl X Gustavs och Wittenbergs arméer förenats, deltog han i den sålunda samlade svenska huvudarméns operationer i Stor-Polen och Galizien följande höst, bevistade striderna vid Czarnova (6 sep.) och Voynicz (23 sept.) samt ledde i den sistnämnda en rytteriattack mot fiendens högra flygel, motsvarande den, som Karl X Gustav själv anförde mot fiendens vänstra. Under vintern 1655—56 stod B. under generallöjtnant Burchard Müller von der Luhnens befäl under dennes operationer i Stor-Polen. Därefter bevistade han vid huvudarmén vårfälttåget samt slaget vid Gnesen (27 apr.) där han deltog i den svenska vänstra flygelns av Karl Gustav Wr ängel ledda strid. B. var även. med om huvudarméns försök att undsätta Warschau sommaren 1656 och bevistade det namnkunniga tredagarsslaget vid nämnda stad. Under den andra slagdagen (19 juli) tilldelades han med fem svenska skvadroner tiden av brandenburgska armén bestående flygeln och deltog såväl denna som följande dag såsom befälhavare över andra träffen i sagda flygels strider. Han bevistade fälttåget i Västpreussen senhösten 1656 och sändes följande vår till Pommern, där han ingick i den armé, som, till en början underställd pfalzgreven av Sultzbach, avsågs mot Danmark. Vid denna armés inmarsch i Holstein (aug. 1657) sändes B. med en större kavalleriavdelning i förväg mot den viktiga fästningen Fredriksodde, vilken han efter en häftig sammanstötning med fienden kringrände. Senare på hösten erhöll han i uppdrag att med trenne rytteriregementen rensa norra delen av Jylland (Vendsyssel) från danska trupper, vilket han även snabbt utförde. B. kvarstod under återstoden av det första och början av det andra kriget med Danmark i Holstein och deltog under det sistnämnda i operationerna mot brandenburgarna och i Fredriksoddes försvar. Då denna fästning utrymdes (maj 1659), medföljde han dess garnison till Fyn. I den för de svenska vapnen olyckliga striden vid Nyborg (14 nov.) förde han befälet över högra flygelns andra träff och fann därvid hjältedöden. Porträtt av Hans Beddeker målat av M. Merian d. y. 1649 finnes på Skokloster.[1]

Författare

H. E. Uddgren.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: Krigshist. handl.: polska kriget 1655—60 och danska kriget 1657—59. RA. -- E. Dahlbergh, Dagbok (1625-1699), utg. af H. Lundström (1912); J. L. Carlbom, Om Karl X Gustafs polska krig 1655—1657 (1905); dens., Tre dagars slaget vid Warschau 1656 (1906); dens., Karl X Gustav. Från Weichseln till Bält 1657 (1910); S. Pufendorf, De rebus a Carolo Gustavo Sueciæ rege gestis (1696).

Gjorda rättelser och tillägg

1. Tillägg i enlighet med tryckta utgåvan, bd 3., 2014-08-27


Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Hans Beddeker, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18398, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. E. Uddgren.), hämtad 2019-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18398
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Hans Beddeker, urn:sbl:18398, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. E. Uddgren.), hämtad 2019-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se