A Alarik Behm

Född:1871-07-17 – Ovikens församling, Jämtlands län
Död:1944

Zoolog


Band 03 (1922), sida 60.

Meriter

2. Axel Alarik Behm, f. 17 juli 1871 i Örikens församling. Föräldrar: kommissionslantmätaren Johan Erik Florentin Behm och Beda Margareta Susanna Åström. Åtnjöt skolundervisning vid Östersunds h. allmänna läroverk. Biträde vid lantmäteriförrättningar, skogsstämplingar och skogstaxeringar i Jämtland och Härjedalen somrarna 1883–91; tjänstgjorde som konservator och biträde vid fiskbestämningar och liknande göromål vid riksmuseets vertebratavdelning aug. 1892–apr. 1897; e. o. amanuens vid nordiska museet maj 1897; amanuens 28 dec. 1900; biträdande föreståndare för de naturvetenskapliga avdelningarna på Skansen 15 juni 1901; tf. föreståndare för Skansen 5 mars 1906–10 juni 1907; intendent vid nordiska museet 27 dec. 1906.

Gift 12 maj 1904 med amanuensen på Skansen Sigrid Augusta Elisabet Millrath, f. 26 juni 1872, dotter till löjtnanten Karl Gustav Millrath.

Biografi

Född och uppfostrad i fjällbygden och under uppväxtåren i arbete under somrarna som biträde vid lantmäterigöromål och forstliga förrättningar, fick B. redan tidigt ett livligt intresse för allt, som lever och rör sig i naturen, ett naturforskarintresse, som snart medförde anställning vid riksmuseet. Under Stockholmsvistelsen kom hans natursinne att föra honom i förbindelse med Skansen, och efter hans anställning som tjänsteman vid nordiska museet 1897 har han främst ägnat sin tid åt Skansens zoologiska trädgård, för vilken han gjort en från många håll högt uppskattad insats, samt åt zoologisk forsknings- och författarverksamhet. Genom sina studieresor till kontinentens och Englands zoologiska trädgårdar (1903, 1907 och 1908) har han förvärvat vittomfattande erfarenheter och förbindelser, som varit av betydelse för den vidare utvecklingen av Skansens zoologiska trädgård. B. har jämväl i zoologiskt eller botaniskt syfte berest skilda delar av Sverige, Danmark och Tyskland samt har företagit en naturvetenskaplig forskningsresa till Spetsbergen, Beeren-eiland och norska Finnmarken år 1900.

Författare

S. Bock.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Skansens zoologiska trädgård. Kort vägledning för besökande. Sthm 1903. 77 s., 1 karta. (Skansens vägvisare, 2.) Flera senare uppl., den sista Sthm 1918. 92 s., 1 karta. — Från Skansens zoologiska trädgård (Fauna och flora, Årg. 3, 1908, s. 209—233, 257—277; även på tyska i Zool. Beobachter, Jahrg. 50, 1909, s. 97—105, 129—138). — Från fjällbygden. Berättelser och skisser. Sthm 1910. 152 s. — Några iakttagelser om slagugglan, Syrnium uralense Pall. (Fauna och flora, Årg. 5, 1910, s. 129—134). — Några zoologiska iakttagelser i Jämtland hösten 1912 (ibid., Årg. 7, 1912, s. 278—281). — Några anteckningar från Skansens zoologiska trädgård (ibid., Årg. 9, 1914, s. 272—276). — Från vildmark och djurgård. Ett bidrag till kännedomen om hembygdens djurvärld. Sthm 1915. 170 s. — Skansen. Med text af G. Upmark, N. Keyland och A. Behm (Boken om Skansen. Sthm 1916. Tv. 4:o 119 s.; 5 pl. St. fol.). — Skansen 25 år. Förteckning öfver däggdjur och fåglar som under Skansens 25-åriga tillvaro visats i den zoologiska trädgården (Sv. jägarförb. tidskr., Årg. 54, 1916, s. 294—313; även sep. Sthm 1916. 20 s.). — Fågel-lifvet på Skansen (Sveriges natur, Årg. 7, 1916, s. 89—91). — Jaktlexikon. Praktisk uppslagsbok för jägare och naturvänner. Sthm 1920. St. 8: o 518 sp. — Artiklar och notiser i Fauna och flora (1909 o. följ.), Svenskt land (1918 o. följ.), Zool. Beobachter m. fl. in- och utländska fackorgan samt i dagspressen.

Under utgivning: A. E. Brehms 'Djurens liv' i oavkortat skick efter 4:e uppl. av 'Tierleben'.

Källor och litteratur

Källa: Meddelande av intendenten A. Behm.

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
A Alarik Behm, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18407, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Bock.), hämtad 2022-06-30.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18407
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
A Alarik Behm, urn:sbl:18407, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Bock.), hämtad 2022-06-30.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se