V L Theodor Bergelin

Född:1845-11-07 – Drothems församling, Östergötlands län
Död:1926

Fortifikationsofficer


Band 03 (1922), sida 444.

Meriter

3. Viktor Levin. Theodor Bergelin, den föregåendes son, f. 7 nov. 1845 i Drothems församling. Elev vid Stockholms lyceum och Stockholms gymnasium 1856—63; student i Uppsala 28 maj 1863 men idkade ej där några studier. Furir vid Upplands regemente 20 jan. 1864; genomgick gradpassering vid andra livgardet 1 febr.—18 maj s. å.; avlade officersexamen 19 dec. s. å.; underlöjtnant i Upplands regemente 15 aug. 1865; genomgick vid krigshögskolan å Marieberg kurserna för generalstabs- och för fortifikationsofficerare 31 aug. 1867—16 mars 1871; transporterad till underlöjtnant vid fortifikationen 10 maj 1870; löjtnant av 2 kl. 24 mars 1871 och av 1 kl. 12 okt. s. å.; kapten av 2 kl. 10 mars 1876 och av 1 kl. 11 mars 1881; ordförande i sappör-bataljonens förvaltningsdirektion 1 jari. 1878—30 sept. 1881; lärare vid artilleri- och ingenjörshögskolan 1 maj 1892—30 apr. 1894; major i armén 11 okt. 1893; fortifikationsbefälhavare å Karlsborg 1 nov. s. å.—30 sept. 1900; major vid fortifikationen 10 apr. 1895; företog en militär studieresa till Belgien, Nederländerna och Schweiz 6 jan.—6 maj 1896; överstelöjtnant i armén 23 sept. 1898; fortifikationsbefälhavare vid fjärde fortifikationsområdet 1 okt. 1900—5 febr. 1904; avdelningschef vid kasernbyggnadsavdelningen vid fortifikationsstabens huvudstation 20 dec. 1901—5 febr. 1904; överstelöjtnant vid fortifikationen 4 jan. 1902; erhöll avsked med rätt att kvarstå i fortifikationens reserv 5 febr. 1904; överkontrollant vid kasernbyggnadsarbetena inom fjärde och femte fiortifikationsområdena 15 febr. s. å.—30 apr. 1909 och i Gävle 22 apr. 1905—30 apr. 1909; överste i armén 11 nov. 1904; erhöll avsked ur fortifikationens reserv 8 nov. 1913. RSO 1885; LKrVA 1898; RVO 1900.

Gift 6 okt. 1879 med Anna Helena Maria Gentzschein, f. 12 maj 1856, d. 5 jan. 1926, dotter till kommissionslantmätaren och rådmannen Rickard Julius Gentzschein.

Biografi

B. har gjort en uppskattad insats som fästningsbyggare och förvärvade som sådan en utbildning, vilken ytterligare utvecklades genom hans fyra månaders studieresa i Holland, Belgien och Schweiz. Sitt viktigaste arbete har han emellertid utfört på kasernbyggnadsområdet, där han även efter sitt avskedstagande varit flitigt använd. Vid sidan av sin militära tjänst anlitades han dessutom som kontrollant vid såväl offentlig som enskild större byggnadsverksamhet. Slutligen har han på uppdrag skrivit läroböcker i militära ämen samt deltagit i utarbetandet av vissa militära reglementen.

Författare

H. E. Uddgren.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Tryckta arbeten

Tryckta arbeten: Lärobok i minörreglemente för ingeniörtrupperna. — Lärobok i byggnadskonst för ingeniörtrupperna, Sthm. 1897. IV, 153 s. (Anon.)Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
V L Theodor Bergelin, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18569, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. E. Uddgren.), hämtad 2019-02-17.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18569
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
V L Theodor Bergelin, urn:sbl:18569, Svenskt biografiskt lexikon (art av H. E. Uddgren.), hämtad 2019-02-17.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se