Sigge O Bergström

Född:1880-08-20 – Filipstads församling, Värmlands län (på Munkeberg)
Död:1975 – Oscars församling, Stockholms län

Grafiker, Bildkonstnär


Band 03 (1922), sida 733.

Meriter

Bergström, Sigge Olof, f. 20 aug. 1880 på Munkeberg, Filipstad. Föräldrar: ingenjören och brukspatronen Karl Johan Bergström och Anna Bronell. Elev vid Filipstads 1. läroverk 1889 —94, vid Filipstads bergsskola 1894—95 och vid Örebro h. allmänna läroverk 1895—98; elev vid Valand i Göteborg en kortare tid år 1902; idkade konststudier i Värmland, Dalarna och Bohuslän 1902—04, i Paris 1904—05 och i Italien 1906—07. Medarbetare i Puck 1905 samt i Söndagsnisse 1906 och 1907; ordförande i Grafiska sällskapet dec. 1913—dec. 1918; svensk och norsk kommissarie vid internationella grafiska utställningen i Leipzig 1914; styrelseledamot i Konstnärsklubbens låne- och understödskassa 1915; intendent i Sveriges allmänna konstförening febr. s. å.; styrelseledamot i Karlstads museiförening 1917; har deltagit i ett stort antal utställningar såväl i Sverige som i utlandet.

Gift 3 apr. 1906 med Elsa Maria Eklind, f. 21 sept. 1883, dotter till källarmästaren Karl Edvard Eklind.

Biografi

B. övergav bergsmansbanan, för vilken släkttraditionen bestämt honom, och framträdde efter huvudsakligen autodidaktiska studier med landskapsbilder från sin hembygd Värmland och Bohuslän samt med porträtt i olja; likaså ägnade han sig åt landskapsteckning och medarbetade en tid i skämtpressen. Lyrisk flykt och humor utmärka hans uppfattning, en utveckling mot ett bredare, mera syntetiserande målningssätt hans teknik. Mest känd som konstnär har B. blivit som en av pioniärema för det moderna träsnittet. Bland hans motiv i denna konstart märkas landskap från Värmland och Bohuslän, akter och figurkompositioner. Vidare är han den förste, som i vårt land infört porträtt i originalträsnitt; hans produktion av dylika inledes med Verner von Heidenstams karaktäristiska profil (1907) och omfattar ett större antal arbeten, däribland ett porträtt av fadern, som torde vara hans mognaste och starkaste verk på detta område. Nationalmuseum förvarar ett antal stockar till träsnitt av B. Såsom ordförande i sällskapet Grafisk konst och en av stiftarna till den bl. a. för sin »Visbok» välkända Föreningen originalträsnitt här B. ytterligare verkat för träsnittskonstens befrämjande. Från ett av honom jämte några andra konstnärer upprättat bandpresstryckeri i Rå-sunda utanför Stockholm ha ett antal vackra bokverk utgått, däribland av B. illustrerade upplagor av V. F. Palmblads »Amala» och K. J. L. Almquists »Songes». — B: s tid har i ej ringa grad varit delad mellan hans konstnärliga verksamhet och uppdrag i konstlivets tjänst, såsom intendentsbefattningen i Sveriges allmänna konstförening och befattningen som konstnärlig ledare konstsalongen i Nordiska bokhandeln.

Författare

H Kjellin.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Sigge O Bergström, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18689, Svenskt biografiskt lexikon (art av H Kjellin.), hämtad 2024-05-18.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18689
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Sigge O Bergström, urn:sbl:18689, Svenskt biografiskt lexikon (art av H Kjellin.), hämtad 2024-05-18.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se