Anund

Död:levde på 800

Kung


Band 02 (1920), sida 74.

Meriter

Biografi

Anund. Den bremiske ärkebiskopen Rimbert omtalar i sin Vita Ansgarii (från slutet av 800-talet) en konung A., som, efter att först ha regerat i Sverige och sedan fördrivits, omkring år 844 med dansk hjälp gjorde ett misslyckat försök att återtaga sitt rike. Även i flera några århundraden yngre skrifter från Island och Norge, främst Hervararsagan, namnes A. mer tillfälligtvis. Han bär här tillnamnet »Uppsale», liksom hans broder — ävenledes känd från Ansgarsbiografin — kallas Björn vid Högen. Denne A. synes vara stamfader till den tredje kände sveakonungen med samma namn, Olov Skötkonungs son Anund Jakob.

Författare

S. Lindqvist.Sök i Nationella Arkivdatabasen

Källor och litteratur

Källor: B. Nerman, Svärges älsta konungalängder som källa för svensk historia (1914); dens., Kungshögarna på Adelsö och Sveriges äldsta konungalängder (Fornvännen 1918).

Hänvisa till den här artikeln

Bäst är förstås om man kan göra en hänvisning till den tryckta versionen. Om man vill hänvisa till webbversionen måste man göra en länk till aktuell sida så att det är tydligt att det är webbversionen man hänvisar till. Ett exempel på en hänvisning till denna artikeln är:
Anund, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/18740, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lindqvist.), hämtad 2023-02-06.

Du kan också hänvisa till den här artikeln med hjälp av dess unika URN-nummer som är: urn:sbl:18740
URN står för Uniform Resource Name och är en logisk identifierare för denna artikel, till skillnad från dess länk, som är en fysisk identifierare. Det betyder att en hänvisning till artikelns URN alltid kommer att vara giltig, oavsett framtida förändringar av denna webbsida.
En sådan hänvisning kan se ut på följande sätt:
Anund, urn:sbl:18740, Svenskt biografiskt lexikon (art av S. Lindqvist.), hämtad 2023-02-06.

Rättelser

Skicka gärna in en rättelse på denna artikel om du hittar något fel. Observera dock att endast regelrätta faktafel samt inläsningsfel korrigeras. Några strykningar/tillägg eller andra ändringar i databasen kan inte göras, då den endast är en kopia av originalet (den tryckta utgåvan) och därför måste spegla detta.

Din e-postadress (frivillig uppgift): 
Vad heter Sveriges huvudstad? (förhindrar spam): 
Riksarkivet Utgivare: Svenskt biografiskt lexikon E-post: sbl[snabel-a]riksarkivet.se